Danskundervisning fremtidssikrer og styrker virksomheder

Danskundervisning fremtidssikrer og styrker virksomheder

Virksomheder med udenlandsk arbejdskraft nyder godt af at tilbyde deres medarbejdere danskundervisning. Det styrker fællesskabsfølelsen, det sociale liv og lysten til at blive i landet. Derfor sætter brancheorganisationen De Danske Sprogcentre fokus på danskundervisnings betydning for udenlandske medarbejdere og deres arbejdspladser. COOR er en af de virksomheder der i samarbejde med Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter (VSK) har styrket sammenholdet på virksomheden gennem danskundervisning.

Danskundervisning skaber sammenhæng i virksomheden

Udenlandsk arbejdskraft bliver mere og mere almindelig, og det er i alle slags stillinger, der kræver alle slags uddannelsesbaggrunde. Fra servicefag til forskning. Alt tyder på, at der bliver behov for endnu flere udlændinge i fremtiden. Fælles for mange er, at de arbejder sammen med danske kollegaer og kunder. Ofte kan arbejdet godt klares på engelsk, men i de sociale sammenhænge, frokostsamtalen eller kontakten ud af huset, er dansk stadig at foretrække, og vi ved fra undersøgelser lavet af Danmarks Pædagogiske Universitet1 og af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd2, at jo mere samtalen fjerner sig fra det konkrete arbejde, jo sværere bliver det for medarbejderne at deltage. Dette går ud over deres muligheder for at skabe gode relationer til kollegaerne, den gode kommunikation og i sidste ende kan det måske skabe mistillid i blandt kollegaerne.

Erfaringen viser, at danskundervisning er en direkte genvej til større trivsel på arbejdspladsen. COOR (https://www.coor.dk/) er en af de virksomheder, der har tilbudt sine medarbejdere danskundervisning i samarbejde med VSK, og oplevet hvordan det gør en forskel i dagligdagen:

”Vores medarbejdere udviser en stor glæde for danskundervisningen. Det styrker vidensdelingen og de er begyndt at oplyse til kunderne at de er begyndt at modtage danskundervisning. Vi håber alle at flere medarbejdere kan begynde på danskundervisning” fortæller Louise Berg Morsing og Servet Mehmedi, der begge er ledere i COOR.

Samir Sulejamani er en af de medarbejdere der får meget ud af undervisningen: ”Det hjælper mig i mit arbejde. Jeg kan snakke med mine kolleger og læse mails og sms’er fra min chef. Jeg er glad for at COOR har realiseret muligheden for danskundervisning”.

Værdiskabende for både medarbejdere og virksomheden

Undervisningen passer godt ind i virksomhedens overordnede strategi. COOR arbejder med konceptet ”OneCoor”, som går ud på at alle, uanset hvor på rangstien de står, hjælper hinanden i hverdagen.

”Denne tilgang lykkedes bedst hvis alle taler samme sprog, og vi har en stor gruppe medarbejdere der ikke taler godt dansk. Vi ser lidt længere, vi er lydhøre og vi skaber fremgang hvis flere af vores medarbejdere er med på det her. Det er sådan vi sikrer, at alle lever op til vores værdier” uddyber Mia Skrødstrup, uddannelsesansvarlig i COOR.

”Samarbejdet mellem virksomhederne og sprogcentrene er helt essentielt for at udlændinge, der er i arbejde får de bedste muligheder for at lære dansk. Derfor er vi rigtig glade for at have et tæt samarbejde med COOR. Det er vigtigt for os at vi kan indgå i en dialog om sprogundervisningen med virksomhederne, så vi kan give et tilbud der tilgodeser alles behov” udtaler Lars Nordborg Olsen, forstander på Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter.

Foto: COOR