Den gode relation er nøglen til fastholdelse

Den gode relation er nøglen til fastholdelse

Fraværsprocenten blandt flygtninge og familiesammenførte diskuteres meget for tiden. På Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) arbejder vi aktivt med vedholdenhed, og vores fraværsprocent er faldet i løbet af 2017. Fraværsprocenten på VSK ligger oven i købet 6 procentpoint lavere end landsgennemsnittet. Nøgleordet er den gode relation.

Mange veje til højere deltagelse

Debatten er livlig i disse dage. Fraværsprocenten på danskuddannelserne blandt flygtninge og familiesammenførte, er steget meget i løbet af de sidste par år, og både sprogcentre og kommuner har hver deres måde at håndtere udfordringerne. Nogle trækker kursisterne i ydelser og andre forlanger klar dokumentation ved alt fravær.

På VSK har vi længe arbejdet med hvordan vi mindsker fraværet hos vores kursister. Vi har prioriteret at inddrage vores lærere i udviklingen af vores løsninger. Det er dem der kender kursisterne, deres udfordringer og deres årsager til fravær. Og vores erfaring viser tydeligt, at det netop er forholdet mellem lærer og kursist, der spiller en central rolle i at mindske fraværet.

Vores erfaringer med fastholdelse

I vores arbejde med fravær og fastholdelse, har vi identificeret en række væsentlige områder, hvor vi kan styrke kursistens engagement i sin danskuddannelse. Dette omfatter blandt andet differentiering, med individuelle forløb, relevant indhold og inddragelse. Kontinuitet i undervisningen, hvor kursisten har samme lærer og hvor så få undervisningstimer som muligt bliver aflyst.

Ligeledes er den personlige kontakt vigtig, hvor kursisten bliver set, der forventningsafstemmes, vi har samtaler og der stilles krav, og endelig er det vigtigt med tydelighed om mål, testdatoer, forventning til indsats og deltagelse.

Den kommunale relation

Èn ting er de knapper vi kan skrue på som sprogcenter, men det er også vores erfaring, at samarbejdet med kommunerne spiller en væsentlig rolle. Der er store udsving i fraværsprocenterne for kursister fra vores samarbejdskommuner, og derfor er det vigtigt at være bevidst om hvilke krav de enkelte kommuner stiller til deres borgere og hvor mange af borgerne der f.eks. er i arbejde. Der er altså mange faktorer der medvirker til, at det kan være svært at passe sin sprogundervisning.

Vi har et tæt samarbejde med vores samarbejdskommuner, og oplever at fraværsprocenterne i størstedelen af kommunerne ligger både under landsgennemsnittet, og under det forventede for 2017 – nogle op mod 10 procentpoint lavere. Det vidner om, at det er en udfordring som vi kun kan løse i fællesskab.

Og på VSK er den gode relation et af de bedste midler til at løse denne opgave.