FVU skal være et samarbejde med virksomheder

FVU skal være et samarbejde med virksomheder

Mange virksomheder kan få gavn af at tilbyde sine medarbejdere Forberedende Voksenundervisning, men tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling viser, at andelen af kursister der går til FVU gennem deres arbejdsplads er under 10% [https://www.eva.dk/projekter/2016/virksomhederne-som-rekrutteringsvej-til-fvu/projektbeskrivelse/fvu-og-virksomhederne].

Det vil Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter ændre på. Med særligt fokus på virksomhedernes behov, arbejder vi målrettet på, at skabe forløb der giver mening for den enkelte virksomhed. Sammen afdækker vi de ansattes behov, og undervisningen tilrettelægges så det passer med arbejdstiden.

Og det er der gode grunde til. Ifølge Danmarks Evalueringsinstitut [https://www.eva.dk/projekter/2016/virksomhederne-som-rekrutteringsvej-til-fvu], har virksomheder meget at vinde ved et FVU-forløb. Undersøgelser viser at kursister oplever en langt større motivation for undervisningen, når den foregår i relation til jobbet. Desuden kan de kompetencer der undervises i, umiddelbart anvendes direkte i virksomhedsregi, og endelig skriver de også at:

”Den virksomhedstilrettelagte FVU undervisning vil ikke udelukkende gavne borgerne, men også virksomhederne, der får en medarbejdergruppe med styrkede færdigheder, hvilket kan være en vigtig forudsætning for at deltage i og øge udbyttet af andre typer af opkvalificering i form af voksen- og efteruddannelse.”

På Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter ved vi, hvor vigtigt det er, at sikre sin fremtid. Både som borger og virksomhed. Og netop derfor tilbyder vi undervisning der både styrker den ansatte og virksomheden, og som tilrettelægges fleksibelt. En af de virksomheder der tilbyder sine ansatte FVU i samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er vikarbureauet Adecco [http://www.adecco.dk/].

”VSK har været meget samarbejdsvillige, og tilpasset undervisningen til nogle bestemte dage. Samtidig får vi lønrefusion for den undervisning de får, fordi det foregår i arbejdstiden, så det er faktisk gratis for os,” fortæller Agata Heymowski, der er Operational Manager i Adecco.

Vil du gerne lære mere om FVU? På hjemmesiden http://fvunu.dk kan du se videoer, hvor kursister og virksomheder fortæller, hvad de får ud af FVU.