Kampagne skal informere udlændinge om retten til danskundervisning – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Kampagne skal informere udlændinge om retten til danskundervisning

VSK har igangsat en kampagne, der skal sikre, at nye udlændinge kender deres ret til gratis danskundervisning og tiltrække flere selvforsørgende kursister til danskuddannelserne.

Ret til danskundervisning

Når udlændinge kommer til Danmark for at arbejde eller studere har de ret til gratis danskundervisning i op til 3 ½ år inden for en 5-årig periode.

VSK’s vil gerne sikre, at information om retten til danskundervisning findes de steder, hvor nye udlændinge møder det officielle Danmark – og hvor udlændinge i det hele taget mødes. VSK går derfor i dialog med samarbejdskommuner, foreninger, boligselskaber og andre relevante aktører og tager kontakt til miljøer, hvor udlændinge mødes.

100 forskellige nationaliteter

På Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter lærer 2500 udlændinge hvert år dansk.
Med over 100 forskellige nationaliteter repræsenteret danner sprogcenteret en ramme for en mangfoldighed af sprog og kulturer. Sprogcenteret flyttede ind i bygningerne på Skolevej 6 i 2011 og er et samarbejde mellem otte kommuner på Vestegnen.

Som et led i kampagnen er der blevet oprettet en kampagneside. Besøg den her: www.danishnow.dk

Kampagne skal informere udlændinge om retten til danskundervisning
Vestegnens Sprogcenter holder lukket d. 27. april 2018, på grund af St. Bededag
I tilfælde af konflikt: Hvis der udbryder konflikt med strejke og lockout vil det meste af VSKs undervisning blive aflyst. Enkelte hold vil dog fortsætte. Hvilke hold der forsat har undervisning under konflikten er ikke afklaret endeligt endnu. Så snart vi ved hvilke hold der fortsætter i tilfælde af konflikt vil det fremgå her. Alle kursister bliver informeret personligt, hvis der udbryder konflikt.