Knap halvdelen bestod indfødsretsprøven – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Faktaboks


Indfødsretsprøven blev etableret i 2015 med aftalen om indfødsret mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet. Det er en betingelse for at blive dansk statsborger, at ansøgeren består indfødsretsprøven og dermed dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Læs mere på Udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside www.uim.dk

Se om du kan bestå indfødsretsprøven fra d. 28. november 2018: http://nyheder.tv2.dk/politik/2018-11-28-den-nye-indfoedsretsproeve-er-her-test-dig-selv-kan-du-faa-dansk-statsborgerskab

Knap halvdelen bestod indfødsretsprøven

Lidt under halvdelen af de håbefulde prøvedeltagere bestod indfødsretsprøven, der blev afholdt den 28. november på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.

43,6 procent af dem, der tog indfødsretsprøven på VSK den 28. november, har bestået. Det er en smule flere end ved sidste prøve i juni, hvor 41,9 procent bestod.

Prøven bliver holdt to gange om året på landets sprogcentre og indeholder en række spørgsmål om dansk kultur, samfund og historie. En bestået indfødsretsprøve er et af de krav, man skal opfylde, hvis man vil søge om dansk statsborgerskab.

For at bestå skal man svare rigtigt på mindst 32 af de 40 spørgsmål. 35 af spørgsmålene er hentet i et læremateriale, som deltagerne har fået udleveret på forhånd. De sidste fem spørgsmål handler om aktuelle emner inden for fx politik og kultur.

316 personer med drømmen om dansk statsborgerskab var tilmeldt indfødsretsprøven på VSK. På landsplan var i alt 4537 personer tilmeldt prøven.

67,9 procent bestod medborgerskabsprøven

En anden prøve, som VSK også lagde hus til den 28. november, var medborgerskabsprøven. 87 udlændinge tog prøven og 67,9 procent bestod.

Medborgerskabsprøven skal bestås, hvis man vil søge om permanent opholdstilladelse. Den skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Det er en multiple choice-test og består af ialt 25 spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, og om dansk kultur og historie.

Indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven bliver afholdt igen torsdag den 6. juni 2019.

Knap halvdelen bestod indfødsretsprøven
Tagget på: