Lokale rammer skal få flere til at lære dansk i Brøndby Strand

Lokale rammer skal få flere til at lære dansk i Brøndby Strand

En gang om ugen går en gruppe beboere fra Brøndby Strand ned af trappen og hen til et fælleshus, hvor de bliver undervist i dansk. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter står for dansktimerne, der skal løfte det sproglige niveau for de borgere, der normalt ikke ville gå på sprogskole.

Tre kvinder og en mand sidder omkring et bord og kigger opmærksomt op på deres lærer, Clarissa. ”Vi skal snakke om verber. Kan nogen huske, hvad det er?”

”En aktivitet”, siger Esra, som kommer fra Tyrkiet. Clarissa nikker og spørger, om hun kan komme med eksempler. Esra tænker sig om: ”Komme, gå, tale, spise…”

”Læse, spise, lytte, kigge, hælde, køre, ringe”, tilføjer den yngre kvinde, Aylin.

”Ja, rigtig godt”, roser Clarissa. ”Det er aktiviteter, og man kan sige ’jeg’ foran”.

Bryder isolationen

Verberne bliver trænet og ord sat sammen til sætninger, når Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter en gang om ugen underviser i dansk i boligområdet Brøndby Strand. Her bor 7.500 mennesker med over 80 forskellige nationaliteter.

Undervisningen foregår i boligområdet, fordi det kan motivere nogle, der ikke normalt ville gå på en sprogskole:

”Vi oplever, at beboerne er mere motiverede for at lære dansk, når det foregår lokalt og i trygge rammer. Så det er en måde at nå en gruppe beboere, som ellers er svær at få fat på”, fortæller Bo Mouritzen. Han er leder af Brøndby Strand Projektet, som en helhedsorienteret boligsocial indsats.

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter og Brøndby Strand Projektet har indgået samarbejdet for at løfte beboernes sproglige niveau.

”Dansktimer er noget, vi prioriterer, for hvis man ikke kan sproget, er det jo umuligt at klare sig i et land”, siger Bo Mouritzen.

Han tilføjer, at projektet også fungerer som brobygning til andre sprog- og uddannelsestilbud og dermed en måde for beboere at bryde ud af isolation på.

Forældre i fokus

Brøndby Strand Projektet arbejder blandt andet med at få flere i job og uddannelse. Men mange af beboerne taler slet ikke eller kun lidt dansk.

”Ud fra daginstitutionernes sprogscreeninger i Brøndby kan vi se, at andelen af borgere, der ikke taler dansk i hjemmet, er på 26 %. Det er et tal, der ligger markant over landsgennemsnittet, som er på 8 %”, fortæller Bo Mouritzen”.

Når de voksne ikke taler dansk i hjemmet, lærer børnene det heller ikke. Har børnene et begrænset sprog ved skolestart, kommer de bagud i forhold til deres klassekammerater.

Derfor ligger sprogundervisningen i ’Legestuen’, som er et værested for forældre og deres børn i boligområdet.

”Vi har fokus på forældrene, fordi de er så vigtige, hvis børnene skal klare sig godt. Derfor håber vi, at projektet kan fortsætte”, siger Bo Mouritzen.

Drømmer om at blive lærer

Tilbage i undervisningslokalet i Legestuen har holdet snakket om forskellige emner ud fra nogle samtalekort, som Clarissa viser. Snakken er faldet på emnet ”Hvis jeg vandt i Lotto”, hvor flere drømmer sig væk til Dubai og andre luksuriøse feriedestinationer.

Aylin på 25 fortæller, at hun er glad for at bo i Danmark, og hun lærer dansk, fordi hun gerne vil blive boende i landet. Hun kommer fra Tyrkiet og går hjemme med sine børn på 1 og 3 år. Hun vil gerne have et arbejde, når børnene bliver ældre.

”Jeg vil gerne gå på sprogskole – og jeg drømmer om at blive lærer, ligesom Clarissa”, siger hun med et smil.