Manglende integration af østeuropæere kan ramme dansk økonomi

Manglende integration af østeuropæere kan ramme dansk økonomi

Ekaterina Lauritsen kom til Danmark fra Bulgarien i 2002. Hun bruger sine egne erfaringer i arbejdet med at rådgive kursister på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Men integrationen af østeuropæere står lavt på dagsordenen i Danmark, og hun forudser, at mange af dem rejser hjem igen.

Mange danske virksomheder benytter sig af østarbejdere. Men i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft i flere brancher, undrer det sociolog og netværkskonsulent Ekaterina Lauritsen, at integrationen af denne gruppe står lavt på den politiske dagsorden. Et eksempel er brugerbetalingen på danskuddannelsen, der trådte i kraft i juli 2018. Når de selvforsørgende udlændinge skal betale for danskundervisning, bliver det sværere at holde på dem, mener hun.

”Jeg har daglig kontakt til østeuropæiske arbejdstagere, og det her rammer dem virkelig hårdt. Mange siger, at de ikke har råd til at fortsætte med danskundervisning. Hvis de ikke lærer dansk, kan de ikke fastholde eller få et bedre job, og så rejser de hjem igen. Det vil ramme den danske økonomi på sigt – specielt i lavtlønnede og ufaglærte jobs som rengørings- og gartneribranchen, hvor de er blevet nærmest uundværlige”, siger Ekaterina Lauritsen.

Shortcut til det danske arbejdsmarked

Ekaterina arbejder med integration på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, hvor hun støtter kursisterne og hjælper dem med at skabe et netværk i Danmark. Her trækker hun bl.a. trækker på sine egne erfaringer:

”Jeg kom til Danmark fra Bulgarien i 2002 for at læse Innovation og Sociologi på RUC. Jeg kæmpede med kulturforskelle, men jeg lærte hurtig dansk, fordi jeg begyndte til danskundervisning på en sprogskole, mens jeg studerede. Det var vigtigt for mig at forstå sproget, de kulturelle forskelle og at blive integreret i det danske samfund.”

I arbejdet på sprogcentret har Ekaterina rådgivningssamtaler med kursisterne:

”Jeg møder dem på deres præmisser. Så lærer de selv at klare udfordringerne, næste gang de har dem. Formålet på kort sigt er at nedbringe fraværet og øge kursistantallet. På lang sigt er det bedre integration. Hvis man hjælper dem undervejs med deres problemer, er der større chance for, at de ikke falder fra danskundervisningen. Samtidig bliver de rustet til at navigere bedre i det danske samfund.”

Hendes egen indsats for at lære dansk gav pote. Efter studierne arbejdede hun som forretningsudvikler, speditør, og som rådgiver i innovationsbranchen, før hun fik jobbet på sprogcentret som netværks- og udviklingskonsulent.

”Shortcuttet til det danske arbejdsmarked er sproget, for der er en del brancher, hvor man slet ikke kan klare sig uden at kunne dansk”, forklarer hun.

Har ofte mere end ét job

Ekaterina mener, at den høje arbejdsmoral gælder for de fleste østeuropæere. Men det er en negligeret gruppe:

”Det er hårdt at være østeuropæer i Danmark i dag. De skal klare sig selv, får ikke noget hjælp og er ikke en del af et integrationsprogram ligesom indvandrere, der ikke er fra EU. Med arbejdskraftens frie bevægelighed for EU-borgere, har de nogle rettigheder og pligter, men det er begrænset, hvad de får af hjælp fra kommunerne. Det betyder, at de arbejder meget hårdt – mange af dem har mere end ét job. Ofte lavtlønnede jobs inden for rengøring, distribution og lager. Dem, der kommer med en uddannelse, kæmper for at få den vurderet, så de kan bruge den i Danmark.”

Bliver omtalt nedsættende

Østeuropæere er en befolkningsgruppe, der ofte bliver omtalt nedsættende, fx når polakker bliver skåret over en kam som jordbærplukkere eller rumænere kaldes for sigøjnere. Det er en stigmatisering, som vesteuropæere ikke oplever. Østeuropæere kan derfor føle sig uønskede i Danmark, på trods af at de bidrager til den danske statskasse.

Ekaterina synes, det er ærgerligt, at der er kommet brugerbetaling på danskundervisning. Med 2000 kr. pr. modul kommer det til at koste i alt 12.000 kr. for en danskuddannelse, som foregår på landets sprogcentre.

”Mange østeuropæere er meget motiverede for at klare sig godt. Og dansk erhverv har brug for dem. Men hvis vi skal fastholde dem, skal vi hjælpe dem med at blive integreret, og vi skal i hvert fald ikke gøre det dyrere at være østeuropæer i Danmark”, siger hun.

Kontakt

Ekaterina Lauritsen er netværks- og udviklingskonsulent på VSK og kan kontaktes på: ekbil@brondby.dk.