Nyt kursus skal få flere ind på SOSU-uddannelse

Nyt kursus skal få flere ind på SOSU-uddannelse

VSK vil med et nyt kursus støtte voksne med dansk som andetsprog i at søge ind på SOSU-uddannelsen. Kurset er en del af FVU, som styrker voksnes muligheder for uddannelse og job i Danmark.

Danmark mangler social- og sundhedsansatte (SOSU), og det betyder, at der er gode jobmuligheder inden for faget. VSK tilbyder derfor et kursus, som forbedrer indvandreres muligheder for at søge ind på SOSU-uddannelsen.

”Vi opretter et særligt hold, som er målrettet voksne, der går på FVU trin 3 eller 4, og som gerne vil søge ind på SOSU-skolen”, fortæller underviser Camilla Ek, og fortsætter:

”Forløbet er tilrettelagt i samarbejde med SOSU-uddannelsen, og i undervisningen får vi bl.a. besøg af en vejleder, som fortæller om faget. Derudover hjælper vi kursisterne med at søge ind på uddannelsen”.

Vigtigt at kunne tale med patienter

På SOSU-skolen lærer man om sundhed og sygdomme, men det er også vigtigt at kunne kommunikere med patienter, pårørende og kolleger. Derfor har FVU SOSU særligt fokus på det sprog, man bruger i det danske sundhedsvæsen.

”Vi arbejder med ordforrådet inden for emner som krop, hygiejne, kost, arbejdsstillinger, alderdom og folkesygdomme. Vi øver også, hvordan man taler med fx ældre borgere, da det er meget vigtigt at lære at kommunikere, så man undgår misforståelser”, fortæller Camilla Ek.

Undervejs i FVU-forløbet kan deltagerne også komme i sprogpraktik, hvor de fx følger en hjemmehjælper i det daglige arbejde.

Om FVU SOSU

FVU SOSU er på trin 3 og 4. Undervisningen er på VSK i Glostrup og foregår ligesom på normale FVU-hold, men emner og ordforråd er rettet mod SOSU-uddannelsen.

Deltagerne vil desuden få hjælp til at søge ind på SOSU-uddannelsen. Undervisningen afsluttes med trinprøver. For at komme ind på SOSU-uddannelserne, kræver det, at man har bestået FVU trin 4 i læsning og trin 2 i matematik.

For yderligere oplysninger, kontakt vejleder Lone Just på lonju@brondby.dk.

Læs mere om tilbuddet her:
https://vestegnenssprogcenter.dk/kursister/fvu-sosu/

Læs mere om tilbuddet her:
https://vestegnenssprogcenter.dk/kursister/fvu-sosu/