Nyt online værktøj skal få udlændinge hurtigere i job

Nyt online værktøj skal få udlændinge hurtigere i job

VSK spiller en hovedrolle i et EU-finansieret projekt ”Fast Track”, som skal give nytilkomne udlændinge en hurtigere vej ind på arbejdsmarkedet. Kompetenceafklaringsværktøjet er udviklet i samarbejde med Finland, Island, Tyskland og Tyrkiet.

Et nyt online kompetenceafklaringsværktøj skal gøre det nemmere for uddannelsesvejledere, sagsbehandlere, beskæftigelsesvejledere m.fl., at afdække hvor i samfundet nytilkomne udlændinge vil få mest glæde af at komme i praktik eller arbejde.
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter har spillet en central rolle i udviklingen af det såkaldte ”Fast Track”. Projektet er EU-finansieret og udviklet i samarbejde med uddannelses- og arbejdsmarkedsrepræsentanter fra Finland, Island, Tyskland og Tyrkiet.
Fast Track-projektets mål har været at udvikle et online afklaringsværktøj til at afdække medbragte fagkompetencer – uden at det kræver sproglige kompetencer. Formålet er at gøre vejen til arbejdsmarkedet og tilegnelsen af fagsprog kortere, end det lige nu er tilfældet”, forklarer arbejdsmarkeds- og sprogkonsulent på VSK, Chris Kuylenstierna.

Kompetencerne sættes i spil fra dag ét
Når en udlænding er kommet til Danmark, har der i mange tilfælde været en forsinkelse på mere end fem år, før han eller hun har været rustet til at bidrage med sine faglige kvalifikationer.
Hidtil har der været et kompetencespild på grund af krav fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner om, at nytilkomne udlændinge skulle tilegne sig sproglige kompetencer først, bl.a. som sikkerhed for at de kunne udtrykke faglig indsigt”, fortæller Chris Kuylenstierna.
Det grundlæggende koncept i Fast Track er at afdække udlændiges faglige kompetencer, så de kan komme i praktik på en virksomhed, hvor deres kompetencer sættes i spil med det samme. Feedbacken fra de involverede repræsentanter i Fast Track har været overvældende positiv, da værktøjet er vurderet til at nedsætte sagsbehandlingstiden og dermed mindske kompetencetabet.

Test til tre brancher
Projektet har udviklet tests til tre brancher: Køkken, flisemontør, og Social- og Sundhedsområdet.
Testene giver en nuanceret kortlægning af borgerens faglige kompetencer uden, at den person der tester, behøver fagspecifik indsigt og sproglig tolkning. Resultatet bliver en hurtig afklaring af i hvilken retning borgeren skal vejledes. Endvidere er der udarbejdet en Guide for testere, og en Manual for Testudviklere, som er for dem, der ønsker at udvikle egne tests, indenfor andre brancher. Både afklaringsværktøjerne/test, Guide & Manual er åbent tilgængelige fra 2018.
Det er planen at lave et fælles europæisk materialearkiv, der kan tilgås online, kombineret med nationalspecifikke materialer i de tilfælde, hvor kravene til faggrupperne afviger fra de fælles europæiske standarder. På den måde vil borgerne selv kunne tjekke op på, hvilke krav og retningslinjer de skal leve op til for at arbejde inden for deres fagområde i det enkelte land.

Kontakt
For yderligere oplysninger, kontakt:
Chris Kuylenstierna (cku@brondby.dk / 43 28 35 28) for generelle spørgsmål
Elsebeth Bjørklund ( elsbj@brondby.dk /43 28 35 37) & Alexandra Kold (alkol@brondby.dk / 43 28 35 39) for spørgsmål vedr. køkkenhjælpertest.
Jakob Kastberg Vestergaard (jakav@brondby.dk / 43 28 35 62) for tekniske spørgsmål.

Fast Track værktøjet kan findes her