Nyt samarbejde giver stærkere undervisningstilbud

Nyt samarbejde giver stærkere undervisningstilbud

Fredag d. 25. januar fejrede VSK overtagelsen af Ballerup Sprogcenter. Som Danmarks største kommunale sprogcenter skal VSK løfte sprogundervisningen i 11 omegnskommuner. Fællesskab, samfund og job er nøgleordene for det nye samarbejde.

Ved en reception den 25. januar gav Jesper Würtzen (A), borgmester i Ballerup kommune, symbolsk nøglerne til Ballerup Sprogcenter videre til Kent Max Magelund (A), Borgmester i Brøndby kommune.

Anledningen er at Ballerup, Herlev og Rødovre kommuner fra årsskiftet er trådt ind i et tværkommunalt samarbejde med Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter (VSK) om sprogundervisning af kommunernes udenlandske borgere.

Tidligere er denne opgave blevet varetaget af Ballerup Sprogcenter, men grundet ændret lovgivning har man skullet finde en ny løsning. En del af aftalen er, at VSK har overtaget personale, kursister og bygninger fra Ballerup Sprogcenter.

“Det har været vigtigt for os at fastholde, at der er et sprogcenter her i Ballerup og på Frederikssund-linien, som er nemt at komme til” fortæller Jesper Würtzen – “med den konstruktion som vi har fået lavet her, har vi fået den helt rigtige løsning for os i Ballerup, og jeg er sikker på, at det kommer alle 11 kommuner til gavn”.

Større muskler gør det nemmere at løfte opgaven

VSK har i forvejen samarbejdsaftaler med 8 kommuner i Storkøbenhavn. Med tilføjelsen af Ballerup, Herlev og Rødovre kommuner bliver VSK Danmarks største kommunale sprogcenter.

“Større volumen gør det nemmere at have specielle kompetencer og tilbud”, fortæller Jesper Würtzen. “Når vi lægger vores kompetencer sammen med VSKs kompetencer, så får vi bedre muligheder for at lave et tilbud af en høj kvalitet, der gør vores nydanske borgere parate til at komme ind og deltage i det danske samfund”.

Kent Max Magelund, borgmester i Brøndby kommune supplerer:

“Her er tale om en vaskeægte win-win situation for kommunerne. Vi har fået udviklet en danskundervisning der er rettet mod arbejdslivet, er af høj kvalitet og som er blevet billigere for kommunerne. Med et større sprogcenter får vi flere muskler at spille med. Vi kan lave mere ensartede hold, flere særlige tilbud og udvikle nye og bedre metoder. Det kommunale samarbejde er en af nøglerne til den succes vi fejrer i dag”.

Sproget er en nøgle til samfundet

Netop ‘nøglen’ gik igen som omdrejningspunkt for flere af arrangementets taler.  Således fortalte Kent Max Magelund om sproget som nøglen til forståelse og fællesskab og til at bygge bro mellem mennesker med forskellige baggrunde og kulturer.

“Det er de færreste udlændinge, der kommer til Danmark med et motiv om at lære vores smukke sprog”, sagde forstander for VSK, Lars Nordborg, i sin tale. “De kommer med et motiv om arbejde, uddannelse, kærlighed, beskyttelse og meget andet. Men de skal lære sproget for vores allesammens skyld. Sproget er nøglen til det rigtige job. Sproget er nøglen til at blive en ligeværdig samfundsborger. Sproget er nøglen til integration. Som Mattias Tesfaye har skrevet for nylig i Socialdemokratiets integrationsudspil, så er det selve forudsætningen for vores folkestyre at vi kan forstå hinanden på tværs af landsdele, sociale klasser og etnicitet. Det kræver et fælles sprog”.

Abdallah Ali Alahmad Alhussein, en tidligere elev fra Ballerup Sprogcenter, som nu går på HTX, holdt tale til receptionen og understregede sprogundervisningens betydning:

“Det, man lærer på sprogskole, er ikke bare sproget. Man lærer også om, hvordan det danske samfund er. Vi lærer om demokrati, om dansk humor og om, hvordan vi undgår misforståelser. Det er det vigtigste”.

Arbejdsmarked og virksomheder i fokus

I Brøndby kommune har man gode erfaringer med at have et tæt samarbejde mellem sprogcenteret, kommunens jobcenter og lokale virksomheder.

“Virksomheder og organisationer vil nyde godt af den målrettethed, som VSK lægger for dagen”, siger Kent Max Magelund og fortsætter: “Virksomhederne får adgang til gode kompetencer hos medarbejdere, når de tilegner sig sprog, eller får hjælp med deres ordblindhed. Sproget giver ikke bare menneskelig og social værdi. Det giver også værdi for væksten i virksomhederne og det kommer i sidste ende hele samfundet til gavn”.

Lars Nordborg fortæller om fremtidens planer for sprogundervisningen:

“Vi skal have mere jobrettet undervisning og mere undervisning ude på arbejdspladserne og i boligområderne. Og så skal der mere fokus på den Forberedende Voksenundervisning og ordblindeområdet”.