Tårnby har styr på integrationen

Sprog Caféen på VSK Amager modtog Tårnby Kommunes Sundhedspris i 2019

Tårnby har styr på integrationen

Integrationsindsatsen i Tårnby Kommune går strygende. På flere parametre har resultaterne overgået regeringens målsætninger.
Et tæt samarbejde mellem offentlige institutioner og frivillige har været afgørende for de flotte resultater. Det viser den seneste evaluering af integrationsindsatsen i kommunen i årene 2015 – 19.

Ifølge integrationsloven skal kommunerne tilbyde flygtninge og familiesammenførte et integrationsprogram bestående af danskuddannelse og en række beskæftigelsesrettede aktiviteter. Målet er, at så mange som muligt bliver selvforsørgende og velintegrerede i det danske samfund.

Med dette som baggrund har Tårnby Kommune og Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter (VSK Amager) gjort status over integrationsindsatsen i kommunen, med hjælp fra Hannah Fjældstad – ekstern evaluator fra Kommunernes Landsforening (KL).

Høj beskæftigelse

De 303 flygtninge og familiesammenførte, som den nye evalueringsrapport handler om, er ankommet fra 2015 til maj 2019. Af den gruppe som ankom i 2015 og 2016 er hele 66 % selvforsørgende i 2019, dvs. i job eller under uddannelse.

Dette skal holdes op mod den tidligere regerings målsætning om at 50 % af flygtninge og familiesammenførte er lønmodtagere eller i uddannelse senest efter 3 års integrationsprogram.

Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for beskæftigelse for flygtninge og familiesammenførte på 43 % (4. kvartal, 2018).

Fuldførelse af danskuddannelse er ligeledes høj og forventes at ligge på hhv. 89% for kvinderne og 74% for mændene ved udgangen af 2019.

Samskabelse viste vejen

Et eksisterende samarbejde mellem Tårnby Kommune og Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter (VSK Amager) har været udgangspunktet for integrationsindsatsen.

Det store antal flygtninge, der ankom fra 2015, gjorde det nødvendigt, at se på, hvordan rammerne for samarbejdet kunne styrkes og udvides. De skulle stå mål med og passe til den nødvendige og store indsats, som opgaven krævede. Her var det også oplagt at kigge på selve samarbejdsformen.

For at få det til at lykkes har man måtte rykke nogle af grænserne for samarbejdet, for eksempel mellem kommune og sprogcenter. Samtidig har det været vigtigt at fastholde de enkelte aktørers faglighed, roller og funktioner. Løsningerne er fundet i samskabelse mellem professionelle og frivillige, med gensidig respekt for og anerkendelse af hinanden.

De deltagende organisationer har sat deres ressourcer og kompetencer i spil på nye måder, men uden at gå på kompromis med de enkeltes hovedopgave. Tårnby Kommune har således fortsat siddet med myndighedsopgaven og VSK Amager med danskuddannelsesopgaven som primære fokuspunkter. De frivillige har taget sig af flygtningenes praktiske og personlige forhold og ikke mindst bidraget til udvikling af venskaber og socialt fællesskab.

Fokus på den enkelte

I integrationsarbejdet har det været centralt for succesen at tage udgangspunkt i den enkelte flygtnings ressourcer, job- og uddannelsesmål.

Det har givet mulighed for at se de enkelte aktiviteter som en del af en helhedsindsats. Herigennem blev der skabt grobund for nye samarbejder og aktiviteter, såsom Ungehold, Kulturbazar, Jobmesse og Sprog Café – der netop har vundet Tårnby Kommunes Sundhedspris 2019.

”Aktiviteterne har fungeret som mødesteder for både flygtninge, frivillige og professionelle. Alle disse har således både haft en integrerende effekt og samtidig skabt mulighed for at nye initiativer har kunnet sprede sig som forgreninger i lokalsamfundet – som ringe i vandet.”
– Integration i Tårnby Kommune, Når vi løfter i flok, 2019

Hent hele rapporten via linket i faktaboksen her på siden.

Kontaktperson

For opklarende spørgsål og kommentarer kontakt:

Hanne Kit Olesen
Uddannelseschef, VSK Amager
Tlf:  43 28 35 75/43 28 35 61
E-mail: haole@brondby.dk