Tag FVU på nettet

Brug internettet til at finde job

Tag FVU på nettet

VSK tilbyder som noget nyt FVU online. Det giver mulighed for, at kursisterne selv kan bestemme hvor og hvornår, de deltager i undervisningen.

Ønsker du at blive bedre til at læse og skrive, men har svært ved at få tid til et studium med faste mødetider, kan du nu tage FVU-læsning trin 2 og 3 bag skærmen. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter har oprettet et FVU-hold, hvor størstedelen af undervisningen foregår på internettet. Resten af undervisningen foregår face-to-face en aften om ugen på skolen i Glostrup.

”Har man arbejde, fuldtidsstudie eller bor langt fra uddannelsesstedet, kan det være svært at få tid til at tage en FVU med faste mødetider og daglig transport frem og tilbage til uddannelsesstedet. Nu bliver det muligt selv at planlægge, hvornår det meste af undervisningen skal foregå”, fortæller en af underviserne på FVU online, Michael Schelske.

Feed-back fra lærere

VSK tilbyder også danskuddannelser på internettet. Kursisterne tilegner sig præcis de samme kompetencer og professionelle færdigheder som i den ordinære uddannelse. Netuddannelserne benytter sig typisk af såkaldt blended learning, som kombinerer netbaseret undervisning og opgavebesvarelse med en grad af klasseundervisning og gruppearbejde.

Undervisningen på FVU online består af testforberedende opgaver, selvrettende diktater og læseopgaver. Lærerne giver løbende personlig feed-back til kursisterne, så de ved, hvordan de klarer sig.

Fakta om FVU online

Onlineholdet er FVU-læsning på trin 2 og 3. Det vil sige, at du skal være færdig med FVU trin 1 for at kunne tilmelde dig.

Som kursist på onlineholdet skal du:

  • arbejde online 4 timer om ugen
  • møde i en fysisk klasse hver torsdag aften
  • overholde deadline for opgaveaflevering
  • kunne bruge en computer, have en god internetforbindelse samt højttalere.

Tilmelding

Tilmeld dig i receptionen eller ring til VSK Glostrup på tlf. 4328 3500
For mere information, kontakt Lissie Jensen, liss1060@sprogcenter.net eller Michael Schelske, mich372q@sprogcenter.net.

Hvad er FVU?

FVU står for forberedende voksenundervisning, og er undervisning for dig, der har svært ved at læse, skrive eller regne. Et FVU-kursus kan fx hjælpe dig i gang med en uddannelse, styrke dine chancer for at gennemføre en uddannelse og gøre det lettere for dig at klare dit job. Læs mere om FVU: https://vestegnenssprogcenter.dk/kursister/fvu/