Dansk – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter
Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter holder lukket i sommerferien, fra d. 29. juni til d. 11. august 2019.