Ungehold gav Abdallah modet til at læse videre

Ungehold gav Abdallah modet til at læse videre

Abdallah fra Syrien har lært dansk på et år. Daglig undervisning sammen med andre unge flygtninge og støtte fra lærerne gav ham modet til at læse videre. Nu går han på HTX, og bagefter vil han uddanne sig til designingeniør.

For tre år siden flygtede Abdallah alene som 17-årig fra Syrien til Danmark. På grund af hans unge alder begyndte han på et særligt ungehold, ”Unge2” på Ballerup Sprogskole, som i dag er en del af Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.

Efter et år på skolebænken var han så god til dansk, at han søgte optagelse – og kom ind – på H.C. Ørsted Gymnasiet i Ballerup, hvor han nu er i gang med en HTX.

”Det var en lang vej og hårdt arbejde, og ud over at gå i skole har jeg arbejdet meget med sproget derhjemme”, fortæller Abdallah.

Keder sig ikke i klassen

Ungeholdet er et særligt tilbud for flygtninge og indvandrere mellem 16 og 25 år. De bliver undervist 30 timer om ugen i bl.a. dansk, engelsk, samfundsfag og matematik.

Kursisterne får individuel vejledning, og undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes behov:

”Lærerne lægger mærke til ens niveau. Hvis det er højere end andres, får man sværere stof, som passer til ens niveau. Undervisningen er meget fleksibel, og læreren giver dig præcis de ting, som du mangler. Man keder sig ikke i klasselokalet”, siger Abdallah.

Underviser Lars Christensen har været med til at starte holdet op på sprogskolen. Han forklarer, at den daglige undervisning og de sociale aktiviteter mindsker frafaldet:

”Den daglige undervisning betyder, at eleverne får brugt sproget mere, og dermed hurtigt lærer dansk. Da der kun er unge på holdet, opstår der venskaber, og de har det godt sammen socialt – og det er med til at fastholde dem på holdet”, fortæller Lars Christensen.

Støtte fra lærere og kammerater

Eleverne kommer fra mange forskellige lande og har forskellig uddannelsesbaggrund.

Og det at have klassekammerater har stor betydning, når man er kommet alene til Danmark og endnu ikke har et socialt netværk.

På ungeholdet hjælper de hinanden, og Abdallah kunne dele sine oplevelser med andre unge flygtninge. Samtidig har han fået masser af støtte og opbakning fra lærerne:

”Når man kommer som flygtning fra Syrien har man brug for, at andre viser, at de er her for dig. Det gjorde vores lærere ved at spørge til hvordan vi har det, om vi har en bolig, om vi har brug for et job osv.”, siger Abdallah.

Humor er vigtigt for danskere

Ud over at undervise i dansk og at styrke de sociale relationer på holdet, har lærerne arbejdet med de unges forståelse af det danske samfund.

”Man lærer ikke kun sproget. Man bliver introduceret til det danske samfund og kultur. Vi lærer, hvordan det danske samfund fungerer, hvad demokrati er, og hvordan man taler med danskere uden misforståelser. Man lærer fx hvad dansk humor er, fordi de alle synes, at det er meget vigtigt”, fortæller Abdallah. 

Abdallah går nu i 2.g, hvor han har matematik og fysik på A-niveau. Når han får sin eksamen, har han planer om at søge ind på uddannelsen til designingeniør på DTU.

Fakta om Unge2

  • Unge2 er et toårigt undervisningstilbud for indvandrere og flygtninge mellem 16 og 26 år med løbende optag.
  • Eleverne har 30 lektioner om ugen. Ud over den obligatoriske danskuddannelse bliver de undervist i samfundsfag, matematik, engelsk og job/uddannelse.
  • Kursisterne er i kortere eller længere perioder i praktik om mandagen og tirsdagen.
  • Forløbet gør eleverne uddannelsesparate med henblik på efterfølgende optagelse på en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.
  • Undervisningen foregår på VSK Ballerup, Malmparken 10, 2750 Ballerup.
  • Læs mere på https://vestegnenssprogcenter.dk/kursister/unge2/