Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter tilbyder online undervisning i jobsøgning

Corona-krisen har desværre sendt mange ud i arbejdsløshed – ikke mindst blandt borgere med dansksproglige udfordringer. Det er borgere, som kan have udfordringer med at navigere på det danske arbejdsmarked og kan have gavn af hjælp til jobsøgningen.

”Vi oplever lige nu, at jobcentre kontakter os, fordi de står med en enormt stor tilvækst af ledige – deriblandt udlændinge, der har svært ved at sætte sig ind i, hvordan man søger job i Danmark. Her kan vi hjælpe, da vi har en stor erfaring med denne gruppe af mennesker,” forklarer Sigga Ringgaard, der er projektleder i arbejdsmarkedsafdelingen på Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter (VSK).

Borgerne skal tilbage på arbejdsmarkedet
Tilbuddet er et online forløb i jobsøgning for ledige andetsprogede, og det overordnede mål er klart: Borgerne skal tilbage på arbejdsmarkedet.

Vejen dertil er at give kursisten kompetencer i at bruge Jobnet og lave CV, skrive ansøgninger, forberede sig til jobsamtaler og gøre brug af uopfordret kontakt til virksomheder.

Forløbet er online undervisning og består både af holdundervisning og individuel feedback.

Mere information
Hvis man er interesseret i kurset, skal man kontakte sit lokale jobcenter.

Læs mere om kurset Online jobsøgning her