Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter udvider

Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter udvider

Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter (VSK) får en tredje afdeling fra 1. januar 2019. Ballerup, Herlev og Rødovre kommuner, har ønsket at blive en del af det tværkommunale samarbejde omkring VSK. Den nye afdeling i Ballerup gør VSK til Danmarks største kommunale sprogcenter.

Den 1. januar overtager Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter (VSK) opgaven omkring danskundervisning, FVU og anden undervisning i Ballerup, Rødovre og Herlev kommuner fra Ballerup Sprogcenter.
Ballerup Sprogcenter nedlægges i samme omgang og alt personale, kursister, bygninger og inventar overtages af VSK. Fra 1. januar 2019 bliver Ballerup Sprogcenter altså de facto en del af Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter (VSK).

En blød overtagelse

VSK gør alt for, at overdragelsen skal ske så let som muligt. Alle ansatte ved Ballerup Sprogcenter fortsætter, og undervisningen vil foregå i samme lokaler, da VSK overtager bygningen. For den enkelte ansatte, eller kursist vil der altså i første omgang ikke være de store forandringer. 

Kursister, der er startet på et uddannelsesforløb ved Ballerup Sprogcenter, fortsætter uændret deres uddannelse eller praktikforløb uden at skulle foretage sig yderligere. Har du som kursist indbetalt et depositum og/eller deltagergebyr gælder dette også efter 1. januar 2019. Din undervisning fortsætter som hidtil. Du vil møde den samme lærer, vejleder og de øvrige ansatte ved centret.

Helle Vallentin, tidligere afdelingsleder på VSK, er indsat som konstitueret leder af Ballerup Sprogcenter for at lette overgangen.  

En større organisation

Det er Ballerup, Herlev og Rødovre kommuner selv, som har henvendt sig om opgaven til VSK. “Da Ballerup Kommune besluttede sig for at lukke Ballerup Sprogcenter var de samtidig forpligtet til at finde en anden løsning, da der ifølge loven skal være sprogundervisning i kommunerne. De fandt ud af, at det ville være den bedste løsning at lægge sprogskolen ind under en større organisation, der stod stærkere. Derfor henvendte de sig til os på VSK, og det er en opgave, som vi glæder os til at tage,” siger Helle Vallentin.

Med udvidelsen har VSK fra 1. januar 2019 samarbejdsaftaler med 11 kommuner og afdelinger i Glostrup, på Amager og i Ballerup. Med 4600 årlige kursister og 156 ansatte gør den nye afdeling VSK til  Danmarks største kommunale sprogcenter.

Fokus på erhvervslivet

Afdelingen i Ballerup har fortsat adressen Malmparken 10 – midt i Ballerups erhvervsområde. “Vi vil fremover rette undervisningen mod især arbejdsmarkedet og inddrage virksomhederne endnu mere i vores arbejde, så derfor er placeringen oplagt. Samtidig vil det betyde, at undervisningen bliver mere målrettet mod at kursisterne kan begå sig på arbejdsmarkedet. Også lærerne vil blive sendt ud i virksomhederne for at blive opdateret på, hvad der rører sig. Så man kan sige, at vi fortsætter, men at vi også laver forbedringer i fremtiden,” siger Helle Vallentin, der fortsætter som leder af den nye VSK-afdeling i Ballerup efter årsskiftet.