Voksne med høretab tabes i FVU-forløb, men ikke på VSK

Voksne med høretab tabes i FVU-forløb, men ikke på VSK

20160518131101_forside1

Mange voksne med høretab gennemfører ikke undervisningen på FVU og kan ikke komme videre til næste trin, fordi der ikke er nok fokus på de udfordringer, som voksne med høretab og kommunikationsvanskeligheder har.

Tidligere var der kun et eneste tilbud specifikt udviklet til voksne med høretab. Det er i Aalborg på Center for Døvblindhed og Høretab. Her får kursisterne, i modsætning til erfaringerne fra den almindelige FVU undervisning, stort udbytte af undervisningen.

Indtil nu har voksne med høretab måttet deltage på FVU-hold med tolk på lige fod med hørende, men et samarbejde mellem Visuelt Læringscenter og Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter gør, at der nu kan tages bedre hånd om de hørehæmmede voksne på FVU-uddannelserne. Visuelt Læringscenter har nemlig uddannet en FVU-lærer, som anvender tegnsprog og har stort kendskab til målgruppen. Det betyder, at undervisningen bliver direkte tilrettelagt kursisternes behov, og ikke længere behøves at gennemføres med tegnsprogstolk som mellemled. De første hold i læsning og matematik startede op hos underviser Steffanie Kappel Caspersen i januar i år, og erfaringerne tegner lyst.

Holdene udtrykker stor begejstring for undervisningen – og for underviseren. Metoden og indholdet følger de gældende FVU-regler men foregår blot på kursisternes modersmål: Dansk tegnsprog.
Og udmeldingen fra Steffanie Kappel Caspersen fra Visuelt Læringscenter er positiv:
”Vi er meget glade for det samarbejde, vi har med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Det gør, at vi kan give voksne med høretab det samme undervisningstilbud som hørende.”