VSK byder progressionsmålinger velkommen

VSK byder progressionsmålinger velkommen

I fremtiden vil VSK, i endnu højere grad, dokumentere progressionen, på vores FVU tilbud.

Jobcenter Glostrup vil fremover måle på, hvorvidt unge arbejdsmarkedsparate borgere er kommet nærmere en afklaring, uddannelse eller beskæftigelse efter et FVU forløb hos os.

Vi er blevet bedt om at udpege max to indikatorer, som vi mener, det giver mening at måle på.

Den ene indikator vi har udpeget er ”faglige kvalifikationer og kompetencer”. Dette dækker over kursistens evne til at forstå og påbegynde en opgave og derefter koncentrere sig om denne. Den anden indikator er ”identitet og mestringsforventning”, hvor kursistens målrettethed, forventninger og tiltro til egne evner vurderes.

Målingerne skal ske i samarbejde med den enkeltes sagsbehandler, som giver os informationer om specifikke mål for den enkelte borger. På den måde kan vi målrette indsatsen og bedst muligt styrke borgerens kompetencer.

Udvælgelsen af indikatorerne er baseret på BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP), et samarbejde mellem bl.a. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Væksthuset og New Insight.

VSK’s holdning til målingerne er klart positive: ”Vi byder effektmålingerne velkommen og glæder os til, også på denne måde at kunne dokumentere effekten af vores arbejde”, fortæller projektchef Helle Vallentin.