Sorry, this entry is only available in Danish.

Kommuner

På VSK er vi specialiserede i at uddanne og opkvalificere mennesker, om det så drejer sig om ledige borgere eller folk i arbejde, der har brug for et ekstra løft.

Mange af vores tilbud er blevet startet ved at indgå i dialog med vores samarbejdskommuner. Vi er altid åbne for at mødes og tale om, hvordan vi kan hjælpe jer med at opkvalificere fx ledige borgere, så de kan komme i arbejde.

Kontakt os gerne for et møde. Kontakt: sigri@brondby.dk eller på telefon: 23 11 86 50.

Kom ind på arbejdsmarkedet

Vi har mange års erfaring med kurser til ledige andetsprogede borgere. Her arbejder vi målrettet med CV og ansøgning, men også med jobafklaring og motivation, og selvfølgelig arbejder vi også med borgerens danske sprog. Desuden har vi et godt netværk til virksomheder og kan derfor finde praktikpladser, hvor mange af dem munder ud i job med løntilskud. I 2019 var langt den overvejende del af løntilskudsstillingerne private

Fasthold arbejdet

Det handler ikke blot om at få et arbejde, men i lige så høj grad om at fastholde det arbejde, som man har fået.

Undersøgelser viser, at arbejdstagerens chance for at fastholde en ansættelse stiger, jo mere integreret han/hun er. Det danske sprog er ofte nøglen til en vellykket integration. Arbejdsgiveren kan også uddanne en medarbejder fra ufaglært til faglært på relativt kort tid, hvis medarbejderen taler, læser og skriver dansk. Desuden er en arbejdsplads, hvor danskere og andetsprogede kan kommunikere sammen, en arbejdsplads med større trivsel og bedre sammenhængskraft.

Tilbud

VSK har tilbud, der henvender sig til:

Dansktalende

Andetsprogede  

VSK har samarbejdsaftaler med følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

 

Download en printervenlig version af vores katalog med kurser her 

JOB OG SPROG

Varighed: 8 uger med 25 lektioner pr. uge, i alt 200 lektioner.

Pris: Kontakt os eller se katalog

Startdato: datoer. Mulighed for individuelt optag efter aftale.

Indhold og udbytte: Målgruppen er jobparate udlændinge, der har et basalt talesprog. Det primære formål er, at deltagerne kommer i arbejde. Vi har fokus på individuel afklaring og vejledning i forhold til jobmuligheder, gennemarbejdning af CV, hjælp til relevant jobsøgning og praktik samt målrettet danskundervisning med vægten lagt på mundtlighed og forståelse. Undervejs i forløbet etableres praktik og evt. løntilskudsjob i samarbejde med kursisten.

Procedure: Jobcentret sender henvisning til vsk-tilmelding@brondby.dk.

Oplys borgers navn, cpr.nr. og forsørgelsesgrundlag samt mål for borger og evt. info om særlige hensyn. VSK sender indkaldelser til kursusdeltagernes e-Boks i ugen før holdstart.

Kontaktperson: Christina Gramstrup. Læs mere her

INTENSIV DANSK OG JOB

Varighed: 13 undervisningsuger med mulighed for 4 ugers virksomhedsprak­tik efterfølgende.

Pris: Kontakt os eller se katalog

Startdato: Hver anden onsdag. Mulighed for individuelt optag efter aftale.

Indhold og udbytte: Målgruppen er jobparate europæere, der er motiverede for hurtigt at tilegne sig det danske sprog samt vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Der undervises 12* lektioner dansk om ugen tilpasset deltagerens niveau, 8* lektioner dansk med fokus på mundtlighed, hvor hovedvægten er på arbejdsmarkedsrettet dansk/branchedansk, og 6 lektioner i CV, ansøgning, jobsamtale, arbejdsmarkedet m.m. Etablering af virksomhedspraktik forudsætter, at deltageren har fulgt kursets jobsøgningsdel.

Procedure: Borgeren henvises af jobcentret, og henvisning sendes på mail til vsk-tilmelding@brondby.dk. Oplys, om der ønskes tilkøb af prak­tikforløb efter de 13 undervisningsuger.

Kontaktperson: Christina Gramstrup

*Fordelingen af lektioner dækker det typiske forløb, men den kan dog variere en smule alt efter deltagerens dansksproglige niveau.