Sorry, this entry is only available in Danish.

Prøve i Dansk

Prøve i Dansk 1 afslutter Danskuddannelse 1.
Prøve i Dansk 2 afslutter Danskuddannelse 2.
Prøve i Dansk 3 afslutter Danskuddannelse 3.

Den skriftlige del af Prøve i Dansk 3 afholdes 18. maj.

Den skriftlige del af Prøve i Dansk 2 afholdes 19. maj.

Den skriftlige del af Prøve i Dansk 1 afholdes 20. maj.

Alle mundtlige eksamener vil blive afholdt 14.-25. juni.

Tilmeldingsfristen til PD1, PD2 og PD3 maj/juni udløb d. 8. marts 2021.

Prøverne i Dansk afholdes 2 gange om året i maj/juni og i november/december. Du får et prøvebevis efter at have deltaget i eksamen.

Bestået Danskprøve 2 er et af kravene i forhold til at søge om permanent opholdstilladelse. En bestået Danskprøve 3 er et af kravene i forhold til at søge om statsborgerskab.

Ministeriet melder ud hvornår prøverne afholdes og hvornår tilmelding kan ske. Tilmelding skal ske senest 10 uger før den skriftlige prøvetermin starter.

En prøve består af en skriftlig og en mundtlig del, og begge skal gennemføres i samme prøvetermin. Der afholdes ikke sygeeksamen. Tidspunkterne for den mundtlige del meldes ud fra ministeriets side. Du skal sikre, at du kan møde indenfor hele denne periode.

Du kan læse mere på ministeriets hjemmeside her

Deltagelse i danskprøve

Når du er tilmeldt en af danskprøverne får du besked fra os om hvornår og hvor du skal møde. Du får også at vide hvad du skal gøre inden afholdelsen af prøven og hvad du skal medbringe som legitimation.

Du skal  ved PD1 og PD2 aflevere et emne forud for den mundtlige prøve. Emnet skal være personligt og handle om danske forhold. Du får nærmere og direkte besked om, hvornår du skal aflevere dit emne. Ved PD3 får du tilsendt et emne  ca. 5 hverdage før den mundtlige termin starter.

Til både den skriftlige og den mundtlige prøve skal du medbringe billedlegitimation i form af:

  • Pas, opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af dansk myndighed
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af offentlig myndighed i et EU-/EØS-land eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af offentlig myndighed i et andet land end de, der er nævnt under 1 og 2, og hvori der er placeret en opholdsticker eller en visumsticker til et Schengenland

Manglende billedlegitimation til prøven betyder, at du bliver afvist og ikke kan deltage.

Er du handicappet, ordblind eller er der andre forhold der gør, at du ønsker at tage prøven på særlige vilkår, skal dette oplyses ved tilmeldingen ved at sætte kryds i “Særlige vilkår”. Vi kontakter dig om hvilken form for hjælp, vi kan tilbyde, hvilken dokumentation vi skal have, og hvad du skal gøre for at kunne få hjælp.

De skriftlige prøver afholdes enten på vores afdeling i Glostrup, Skolevej 6 eller på en lokation i nærheden. Vi sender breve om tid og sted til dig både før den skriftlige og før den mundtlige prøve.

Husk at medbringe ordbøger og eventuelt mad og drikke til de skriftlige prøver.

Du kan klage over prøvegrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagefristen er 4 uger efter prøven har fundet sted.