Deposit for Danish – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Deposit for Danish classes

If one of our councellors have informed you that you should pay a deposit to start your danish classes you can paid the deposit of 1.250 DKK here.

The deposit is a lump sum paid once. The Sprogcenter will confirm your payment in writing.

When you complete your education in danish, your deposit will be refunded within a month.

The deposit can also be refunded

  • When you have completed a module test and want to pause, before taken the next module.
  • If you travel abroad and want to quit your Danish class altogether.

You must use your Danish identification no. (cpr.nr), when paying your deposit. If does not matter whether your spouse, your family or others are paying the deposit. Your identification number must be used documenting that it is your deposit. Refunding will similarly be paid back to your “nem-konto” and not to any other person regardless of whom paid the deposit initially.

Pay deposit here

IMPORTANT: You must have met with one of our councillors before you pay the deposit, to be sure that you should pay a deposit. If you have not met with one of our councillors you must do so first.

Find the councillors openings hours here.

Vestegnens Sprogcenter holder lukket d. 27. april 2018, på grund af St. Bededag
I tilfælde af konflikt: Hvis der udbryder konflikt med strejke og lockout vil det meste af VSKs undervisning blive aflyst. Enkelte hold vil dog fortsætte. Hvilke hold der forsat har undervisning under konflikten er ikke afklaret endeligt endnu. Så snart vi ved hvilke hold der fortsætter i tilfælde af konflikt vil det fremgå her. Alle kursister bliver informeret personligt, hvis der udbryder konflikt.