Model for Danish courses – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Model for Danish courses

Each Danish course consists of 5 or 6 modules, and you end each module with a module test. You must pass that module test before proceeding to the next module.

Before you start a Danish course, a student counsellor interviews you. That means we can be sure that you start with the appropriate Danish course and the module that matches your preconditions, your wishes and your level.

The Danish course model is a progressive model, and as a student you take one course. A1, A2, B1, B2 and C1 relate to the language levels in the European Council’s description.

modelfordanskuddmedniveauermindreskriftjpg


Vestegnens Sprogcenter holder lukket d. 27. april 2018, på grund af St. Bededag
I tilfælde af konflikt: Hvis der udbryder konflikt med strejke og lockout vil det meste af VSKs undervisning blive aflyst. Enkelte hold vil dog fortsætte. Hvilke hold der forsat har undervisning under konflikten er ikke afklaret endeligt endnu. Så snart vi ved hvilke hold der fortsætter i tilfælde af konflikt vil det fremgå her. Alle kursister bliver informeret personligt, hvis der udbryder konflikt.