Module test – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Module test

You conclude each module with a module test.

  • Each module is designed for a maximum number of lessons.
  • You take a module test when you are ready, or when you have completed the maximum number of lessons in the module.
  • Your teacher registers you for the module test.
  • You proceed to the next module, if you pass the test.
  • If you fail the test, or pass only part of it, you have to re-sit the test no later than 3 weeks after.
  • If you fail the new test, you must transfer to a different Danish course.


Vestegnens Sprogcenter holder lukket d. 27. april 2018, på grund af St. Bededag
I tilfælde af konflikt: Hvis der udbryder konflikt med strejke og lockout vil det meste af VSKs undervisning blive aflyst. Enkelte hold vil dog fortsætte. Hvilke hold der forsat har undervisning under konflikten er ikke afklaret endeligt endnu. Så snart vi ved hvilke hold der fortsætter i tilfælde af konflikt vil det fremgå her. Alle kursister bliver informeret personligt, hvis der udbryder konflikt.