The Naturalisation Test – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

The Naturalisation Test

 
If you wish to apply for Danish citizenship, you have to take the naturalisation test. The test consists of 40 written questions (multiple choice), 32 of which you must answer correctly to pass. The test takes 45 minutes.
 
The test is held twice a year: in June and December.
 
To prepare for the test, you can download the material on uim.dk (‘Læremateriale til indfødsretsprøven af 2015 – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie’). You can also download the material as an audio file on the same site.
 
See registration deadlines, test dates and price on uim.dk.
 
The test is held at 6, Skolevej, Glostrup or close by. We will let you know about time and venue.

Sign up and pay for the test here.

Vestegnens Sprogcenter holder lukket d. 27. april 2018, på grund af St. Bededag
I tilfælde af konflikt: Hvis der udbryder konflikt med strejke og lockout vil det meste af VSKs undervisning blive aflyst. Enkelte hold vil dog fortsætte. Hvilke hold der forsat har undervisning under konflikten er ikke afklaret endeligt endnu. Så snart vi ved hvilke hold der fortsætter i tilfælde af konflikt vil det fremgå her. Alle kursister bliver informeret personligt, hvis der udbryder konflikt.