Temamøde: Det danske arbejdsmarked

Temamøde: Det danske arbejdsmarked

Dato & Tidspunkt / Date & Time

Dato(er) - 19. september 2019
17:00 - 19:00

Sted / Location

Kantinen, VSK Glostrup
Skolevej 6
2600 Glostrup

Tilgængelige pladser / Available seats: 32


Beskrivelse/Description

At finde job i Danmark kan være svært. Ofte er der uskrevne regler på arbejdspladsen, som kan være anderledes end dem, du kender, og arbejdsmarkedsstrukturen kan være anderledes.

Arbejdsmarkedskonsulent på VSK, Chris Kuylenstierna, fortæller om DO’s og DON’Ts, når du søger job i Danmark.

Hør om:

– Arbejde og identitet i Danmark
– Danmarks erhvervsstruktur: før og nu
– Tilknytningen til arbejdsmarkedet
– Hvor er der jobs? Og hvordan får man et job?
– På arbejdspladsen
– Forventninger til arbejdskraften
– Job i Danmark som indvandrer
– Fremtiden for det danske arbejdsmarked

Arrangementet er åbent for alle – du behøver IKKE være kursist på Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter for at deltage.

–ENGLISH–

Finding a job in Denmark can be hard. Often there are unwritten rules at the workplace, which may be different than the ones you know and the structure of the Labour Market may be different.

Labour Market Consultant at VSK, Chris Kuylenstierna, tells about DO’s and DONT’s, when you search for a job in Denmark

Hear about:

– Work and identity in Denmark
– A brief history of Labour Market structure in Denmark
– Affiliations with the job market
– Where are the jobs? And how do you get one?
– At the workplace
– Expectations from the workforce
– Job in Denmark as a foreigner
– The future of the Danish job market

The event is open for all – you DO NOT need to be a student at Vestegnens Sprog & Kompetencecenter to attend.