Temamøde: Bolig i Danmark

Temamøde: Bolig i Danmark

Dato & Tidspunkt / Date & Time

Dato(er) - 7. marts 2019
12:30 - 14:00

Sted / Location

Kantinen, VSK Glostrup
Skolevej 6
2600 Glostrup

Tilgængelige pladser / Available seats: 32


Beskrivelse/Description

I Danmark lever vi 85 % af vores liv indendørs, og boligen er en vigtig ramme for vores liv. Men der findes mange forskellige typer af boliger, og det kan være svært at finde ud af, hvordan man finder en passende bolig til sig selv og sin familie.

Få indblik i det danske boligmarked til temamødet på VSK. Rolf Andersson fra det almennyttige boligselskab KAB fortæller om hvilke slags boliger, der findes i Danmark, hvor du skriver dig op, og hvordan du bedst passer på din bolig.

Arrangementet er åbent for alle – du behøver IKKE være kursist på Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter for at deltage.

— ENGLISH–

In Denmark, we live 85 % of our lives indoor, and our home is an important setting for our life. But there are many kinds of housing, and it can be difficult to figure out where you can find a suitable home for you and your family.

Get an insight into the Danish housing market at the information meeting at VSK. Rolf Andersson from the nonprofit housing association KAB tells about the different types of housing in Denmark, where to sign up, and how you take care of your home.

The event is open for all – you DO NOT need to be a student at Vestegnens Sprog & Kompetencecenter to attend.