Workshop: Få styr på jobsamtalen

Workshop: Få styr på jobsamtalen

Dato & Tidspunkt / Date & Time

Dato(er) - 11. april 2019
17:00 - 19:00

Sted / Location

Kantinen, VSK Glostrup
Skolevej 6
2600 Glostrup

Tilgængelige pladser / Available seats: 16


Beskrivelse/Description

Du har sendt ansøgningen, er kommet igennem nåleøjet og er blevet kaldt til jobsamtale.

Men der er stadig et stykke vej, før jobbet er i hus. Jobsamtalen kræver grundig forberedelse, hvis du vil imponere din kommende arbejdsgiver og fremstå som den bedste kandidat til jobbet. Den rigtige forberedelse vil ruste dig til spørgsmålene og give dig en større ro, når du sidder til samtalen.

Kom til VSK’s workshop om jobsamtalen og få gode råd til, hvordan du forbereder dig til samtalen, så du klarer det bedst muligt.

Program:

17:00 – 17:15

Kort oplæg om hvad du skal være opmærksom på før, under og efter jobsamtalen.

(v/ Arbejdsmarkedskonsulent, Chris Kuylenstierna)

17:15 – 19:00

Gruppearbejde, hvor vi øver jobsamtaler og giver hinanden feedback. VSK’s konsulenter giver supervision og coaching.

Arrangementet er åbent for alle – du behøver IKKE være kursist på Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter for at deltage.

— ENGLISH—

You have sent your resume and cover letter. You have beaten the odds and have been invited to a job interview.

But there’s still quite a stretch to cover, before the job is yours. The job interview requires a thorough preparation if you want to impress you future employer and appear as the best candidate for the job. The right preparation is a way to get ready for the questions, and it’ll make you calmer, when you are at the interview.

Come to our workshop about the job interview and get some good of advice on how to prepare for the interview, so you may do your very best.

Program:

17:00 – 17:15

Short presentation about what to focus on before, during and after the job interview.

(w/ Labour Market Consultant, Chris Kuylenstierna)

17:15 – 19:00

Group work, where we practice job interviews and give each other feedback. Consultants from VSK will provide coaching and supervision

The event is open for all – you DO NOT need to be a student at Vestegnens Sprog & Kompetencecenter to attend.