Temamøde: Det danske arbejdsmarked

Temamøde: Det danske arbejdsmarked

Dato & Tidspunkt / Date & Time

Dato(er) - 18. februar 2020
10:30 - 11:30

Sted / Location

Kantinen, VSK Glostrup
Skolevej 6
2600 Glostrup

Tilgængelige pladser / Available seats: 34


Temamøde: Det danske arbejdsmarked

Hvor er der gode jobmuligheder? Hvordan søger man job? Og hvilke krav bliver der stillet til dig, når du er i job? Ofte er der uskrevne regler på arbejdspladsen, som er anderledes end dem, du kender til.

Forstå hvordan det danske arbejdsmarked hænger sammen, når arbejdsmarkedskonsulent på VSK, Chris Kuylenstierna, fortæller om DO’s og DON’Ts, når du søger – og er i job i Danmark.

Hør bl.a. om:

– Arbejde og identitet i Danmark
– Hvor er der jobs? Og hvordan får man et job?
– Tilknytningen til arbejdsmarkedet
– Forventninger til dig på jobbet
– Fremtiden for det danske arbejdsmarked.

Arrangementet er åbent for alle – du behøver ikke være kursist på Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter for at deltage.

–ENGLISH–

Where are the job opportunities? How do you get a job? And which demands will you meet, when you have a job? Often there can be unwritten rules at the workplace, which are different than the ones, you know.

Understand how the Danish labour market works, when Labour Market Consultant at VSK, Chris Kuylenstierna, tells about DO’s and DONT’s, when you search for a job – and have a job in Denmark

Hear about:

– Work and identity in Denmark
– Where are the jobs? And how do you get one?
– Affiliations with the job market
– Expectations from the workforce
– The future of the Danish job market.

The event is open for all – you do not need to be a student at Vestegnens Sprog & Kompetencecenter to attend.