Temamøde: Få et netværk i Danmark

Temamøde: Få et netværk i Danmark

Dato & Tidspunkt / Date & Time

Dato(er) - 20. februar 2020
17:00 - 18:30

Sted / Location

Kantinen, VSK Ballerup
Malmparken 10
2750 Ballerup

Tilgængelige pladser / Available seats: 20


Temamøde: Få et netværk i Danmark

Et netværk er vigtigt for at falde til, når man kommer til Danmark fra et andet land. Det kan være en stor hjælp, når man skal lære sproget, søge arbejde og forstå den danske kultur.

En god måde at skabe eller udvide sit netværk på er at blive medlem af en forening. Rigtig mange danskere mødes om fælles interesser i foreninger. Når man har et fællesskab om fx sport, politik eller musik, kommer man hurtigt tæt på hinanden. Engagerer man sig i frivilligt arbejde, kan man desuden skærpe sine kompetencer – og skrive det på CV’et. Der findes også en række forskellige gratis platforme, apps, venskabsfamilier og andre tilbud, som hjælper dig med at få nye venner.

Til temamødet fortæller frivilligkonsulent Rikke Stougaard fra Brøndby Kommune om lokale foreninger og de forskellige muligheder for at møde mennesker i Danmark.

Arrangementet er åbent for alle – du behøver ikke være kursist på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter for at deltage.

-ENGLISH-

A social network is important to settle down, when you come to Denmark from another country. It can be a big help when you are learning the language, looking for a job and understand the Danish culture.

A good way to create or expand your network is to join a non-profit organization. Many Danes meet and share common interests in volunteer communities. When you have a common interest in sports, politics or music, you get to know other people. If you engage in volunteer work, you can strengthen your skills – and add it to your CV. There’s also a range of different free platforms, apps, Friendship Families and other offers, which help you find new friends.

At the Information Meeting voluntary consultant Rikke Stougaard from Brøndby Kommune talks about local communities and the different ways to meet people in Denmark.

 The event is open for all – you do not need to be a student at Vestegnens Sprog & Kompetencecenter to attend.