Temamøde: Frivillige foreninger

Temamøde: Frivillige foreninger

Dato & Tidspunkt / Date & Time

Dato(er) - 13. september 2018
12:30 - 14:00

Sted / Location

Kantinen, VSK Glostrup
Skolevej 6
2600 Glostrup

Tilgængelige pladser / Available seats: 99


Beskrivelse/Description

I Danmark har vi en lang tradition for frivillighed.
Vi laver frivillige foreninger, hvor vi mødes med folk om vores interesser. Vi bruger en søndag på at samle frivilligt ind for almennyttige organisationer som Røde Kors. Vi bruger timer om ugen på at være frivillige trænere for fodboldhold. Vi er besøgsvenner, samtalepartnere og mentorer i vores frivillige virke.

Frivillige foreninger er en rigtig god måde at møde ligesindede på. Det er en god måde at skabe, eller udvide sit netværk på. Det er en god mulighed for at skærpe sine færdigheder på CV’et. Og det er et godt sted at få venskaber.
Kom og hør om hvordan du kan blive frivillig i dit lokalområde, eller hvordan du finder en frivillig forening, hvor du, eller dit barn kan være medlem.

Arrangementet er åbent for alle – du behøver IKKE være kursist på Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter for at deltage.

— ENGLISH BELOW —

In Denmark we have a long tradition for volunteer activities.
We gather in volunteer communities, based on our interests. We use a sunday to collect donations to altruistic organizations like Red Cross. We spend hours as volunteer trainers of the local football team. We are conversational partners for foreigners, visitor friends for old, lonely people and mentors for young people in our voluntary work.

Volunteer non-profit organizations is a good way to meet like-minded people. It is a good way to get, or expand, your network. It is a good way to strengthen your skills on your CV. And it is a great place to find friends.
Come and hear about how you can become a volunteer in your local area, or how you, or your child can become part of a local volunteer community.

The event is open for all – you DO NOT need to be a student at Vestegnens Sprog & Kompetencecenter to attend.