Indfødsretsprøven

Tilmeldingsfristen til prøven d. 2. juni var 28. april 2021.

Hvis du vil søge om dansk indfødsret (statsborgerskab – Danish citizenship), skal du bestå Indfødsretsprøven (Danish Citizenship Exam). Prøven består af 40 skriftlige spørgsmål (multiple choice), hvoraf du skal besvare 32 spørgsmål korrekt. Prøven varer 45 minutter.

Prøven afholdes 2 gange om året i maj/juni og november/december.

Forberedelse kan ske ved download af materiale fra uim.dk (”Læremateriale til indfødsretsprøven af 2015 – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie”). Materialet kan også downloades som lydfil samme sted.

Se tilmeldingsfrister, prøvedatoer og pris på uim.dk.

Prøven afholdes på Skolevej 6, Glostrup eller tæt på. Du hører fra os om mødetid og -sted.