Vestegnens Sprogcenter under Corona krisen

VSK har åbent for henvendelser via telefon eller mail, online visitationer og online undervisning, men er lukket for personlige henvendelser og fremmøde undervisning.
Ægtefælle og indvandringsprøverne (A1 og A2) begynder at blive afholdt fra d. 11. maj.
Du er velkomme til at kontakte os på mail eller telefon,
se vores kontaktside.

VSK åbner gradvist op for fremmøde undervisning fra onsdag d. 27 maj 2020 og frem. Alle får personlig besked om hvornår de skal møde. Se mere nedenfor under “Genåbning”

 

VSK støtter op om bestræbelserne på at begrænse smitte med COVID-19 (corona virus) og derfor har vi p.t. lukket for personlige henvendelser og begrænset adgang til undervisning ved personligt fremmøde. I stedet tilbydes online undervisning og udvidet service per telefon og mail.

Du kan her læse om

 


 

 

Forholdsregler vedr. Corona

Vores kursister og ansattes sikkerhed er afgørende for os. VSK tager derfor en lang række forholdsregler baseret på Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Al personlig kontakt søges minimeret, der er begrænsninger på antallet af personer i alle lokaler, afmærkninger af hvordan man bør bevæge sig rundt i bygninger, mulighed for afspritning af hænder, opfordringer til hyppig og grundig håndvask m.v. Det betyder også at alle kontakter og spørgsmål bedes send på mail eller ringes ind.

Vi håber på din forståelse og anmoder venligst om at retningslinjerne følges. Vi underskylder for den ulejlighed, som dette måtte bevirke. På forhånd tak for din hjælp.

Links til


 

 

Genåbning af Sprogcenteret VSK: 

VSK åbner gradvist op fra onsdag d. 27 maj 2020 for personligt fremmøde ved undervisning mv. For at reducere smittefare er der fortsat regler som skal følges og fysisk kontakt vil fortsat være begrænset. Du bedes derfor følge din lærers vejledninger.

Som kursist vil du få personlig besked via sms eller brev e.lign. om, hvor og hvornår du skal møde. Mere detaljeret information vil blive givet af din lærer.

Du bedes venligst ikke møde op før du har modtaget en personlig besked. Indtil da vil du fortsat blive tilbudt online undervisning.

Kontakt os på mail eller telefon, hvis du har spørgsmål til åbningen af sprogcenteret.

 

 

On-line undervisning:

Der bliver udbudt online undervisning i det omfang, det er muligt. Som kursist vil du høre om dette fra din lærer.

Du kan eventuelt gå ind på dit hold på www.sprogcenter.net og se, om din lærer har noget til dig. Al anden undervisning, modultest, screening m.v. er aflyst, så længe sprogcentret har lukket (se dog nedenfor).

Hvis du allerede er kursist kan du logge på sprogcenter.net og finde opgaver m.v. til online undervisning: https://edulife.sprogcenter.net

Du bruger dit uni-login til at logge på. Hvis du ikke kender dit uni-login, kan du få det oplyst ved brug af dit NemID på siden, hvor du logger på.

 

 

Danskuddannelserne og modultest:

Danskundervisningen afvikles som online undervisning. Så snart der åbnes, vil undervisningen ved fysisk tilstedeværelse gradvist blive starte igen. Du vil som kursist få personligt besked.

Modultest er også for tiden erstattet af en faglig vurdering, som ens lærer foretager.

Vurderer ens lærer, at man ville have bestået modultesten, udfyldes et vurderingsskema og man kan rykke til det næste modul. Vurderingsskemaet erstatter i alle henseender modultestbeviset, så der skal ikke senere gennemføres en modultest eller lignende for dette modul.

Kursister på klippekort, som skulle have gennemført modultest i perioden mens sprogcenteret har lukket, får forlænget deres klippekort.

 

 

FVU undervisning og FVU trintest:

FVU undervisningen afvikles som online undervisning. Så snart der åbnes, vil undervisningen ved personligt fremmøde gradvist blive starte igen.

FVU trintest afholdes ikke på grund af risiko for smitte med Corona virus. FVU trintest på læsning trin 4 og matematik trin 2 er erstattet af en standpunktsbedømmelse, som ens lærer foretager. Kursister der var tilmeldt trinprøven i april på Trin 4/2 får direkte besked om forløbet.

 

 

Danskprøverne:

Danskprøverne i maj og juni måned er blevet flyttet til juni og juli. De skriftlige prøver vil blive afholdt d. 16.-18. juni og de mundtlige prøver i perioden 22. juni til 3. juli.

Skulle danskprøverne på et senere tidspunkt blive aflyst eller yderligere udskudt, får alle tilmeldte personligt besked i e-boks. Se evt yderligere her hos Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

 

Medborgerskabs- og Indfødsretsprøven:

Medborgerskabs- og Indfødsretsprøven forventes afholdt d. 3. juni 2020 som planlagt. Sidste tilmeldingsfrist var d. 29. april 2020. Skulle Medborgerskabs- og Indfødsretsprøven på et senere tidspunkt blive aflyst eller udskudt, får alle tilmeldte personligt besked i e-boks.

 

 

Ægtefælle- (A1 og A2) og indvandringsprøverne:

Ægtefælleprøverne (A1 og A2) og indvandringsprøven starter fra og med mandag d. 11. maj.

Er du tilmeldt en prøve efter denne dato, og er du rask og uden symptomer, skal du møde op. Vi har taget alle nødvendige forholdsregler for at kunne afvikle prøverne sikkert.

Har du en tidsfrist skal du være opmærksom på at Udlændingestyrelsen vil tage højde for den periode, hvor det ikke har været muligt at tage prøverne, og fristen kan i hvert enkelt konkrete tilfælde suspenderes med den periode, hvor det ikke har været muligt at tage den enkelte prøve.

 

 

Andre spørgsmål:

Aflysningen af undervisning og test kan rejse mange andre spørgsmål. Vi vil supplere med yderligere information på denne side i takt med, at vi får afklaret spørgsmålene.

Så hold dig orienteret om situationen på denne side eller send en mail med dit spørgsmål til sprogcenter@brondby.dk