Kommuner – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Download den seneste version af vores katalog her

  • Borgere med ret til danskuddannelse og arbejdsmarkedsrettet dansk.
  • Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.
  • Aktivitetsparate og ressourceforløbsberettigede.
  • Uddannelsesparate.
  • Aktivitetsparate unge.

Klik på tilbuddene for at læse mere om dem

ORDINÆRE DANSKUDDANNELSER

FVU

ARBEJDSMARKEDSRETTEDE KURSER

KOMPETENCEKURSER

Erhvervsrettet

MODULDANSK

FVU-SCREENING

DANSK & PRAKTIK

CV PÅ JOBNET

ONLINE DANSK

FVU – FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

JOB OG SPROG

UNGE 2

OBU

ORDBLINDETEST

FVU FOR DØVE

INTENSIV DANSKUNDERVISNING

6-DAGES HYGIEJNEKURSUS

ORDBLINDEUNDERVISNING

FVU – SUPPLERENDE TILBUD

KLAR TIL JOB