3-dages kommune – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

3 dages kursus i fødevarehygiejne

Mål

Kursister får et bevis på, de kan arbejde efter gældende regler og lovgivning om fødevarehygiejne og har tilegnet sig viden om mikrobiologi samt anvendelse af principper om egenkontrol.

Prøver

Kurset består af 3 moduler, og der er en delprøve efter hvert modul.

Sted

Kurserne afholdes på VSK i Glostrup.

Samarbejde med sagsbehandlere

Vi tilsender fremmødelister efter hver af de 3 kursusdage, hvis det ønskes af kommunen. Hvis en kursist bliver forhindret i at deltage fra den planlagte startdato, informeres kommunen om en ny startdato per mail.

Når kursisten har bestået kurset, sender vi en elektronisk faktura.