AD kommune – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Arbejdsmarkedsrettet dansk – Dansk for voksne udlændinge

Målgruppe

Vi tilbyder arbejdsmarkedsrettet dansk til:

 • nyankomne arbejdstagere
 • medfølgende ægtefæller
 • studerende
 • au pair-personer

Mål

Arbejdsmarkedsrettet dansk har som mål, at kursisterne opnår dansksproglige færdigheder målrettet eget job eller uddannelsesmål i Danmark, fx ved at deres sproglige anvendelsesrum på deres uddannelse eller arbejdsplads gøres aktivt i undervisningen. Kursisternes læring understøttes med tilbud om at indgå i aktive sociale eller faglige netværk samt tilbud om sprogpraktikker.

Indhold

Arbejdsmarkedsrettet dansk består af to moduler. Første modul er et basisforløb med hovedfokus på begyndersprog. Andet modul har flere arbejdsmarkedsrettede elementer (se nedenstående liste) og stærkt fokus på at aktivere kursistens personlige muligheder for at tale dansk i undervisningen. Uddannelsens dansksproglige mål og indhold svarer til de to første moduler på vores ordinære danskuddannelser DU2 eller DU3. modelfordanskuddmedniveauermindreskriftjpg Der er fokus på både mundtlig og skriftlig dansk.

Kerneelementerne i arbejdsmarkedsrettet dansk er:

 • Brancheforløb (DU2)
 • Job/uddannelsesforløb (DU3)
 • CV
 • Medarbejderkompetencer (arbejdspladskultur)
 • Medborger i DK (skole, bolig, Danmark, traditioner)
 • Digital borger
 • Frivilligt arbejde

Praktik

Der tilbydes minimum 1 uges sprogpraktik som en del af forløbet.
Sted
Undervisningen foregår på VSK i Glostrup eller Kastrup. Undervisningen kan også tilrettelægges online på vores e-Sprogcenter. (indsæt link til e-Sprogcenter)

Samarbejde med sagsbehandlere

Sagsbehandlere informeres om kursisters indplacering på uddannelsen via henvisningen. Hvis der i forløbet opstår behov for, at en kursist omplaceres, sender vi en mail til sagsbehandleren med en besked om dette.
Vi sender fast fremmødelister til kommunen en gang om måneden. Dertil udarbejdes statusrapporter på enkelte kursister og deres progression efter ønske, eller ved særlig aftale.