CV på Jobnet 

3 dages kursus fordelt på 1 kalenderuge 

Mål, indhold og udbytte: 

Overordnet mål: Målet med forløbet er, at deltagerne kommer i arbejde. 

Formål: Deltagerne bringes tættere på arbejdsmarkedet ved at få et søgbart og opdateret CV på Jobnet. 

Målgrupper: Ledige borgere med dansksproglige udfordringer. 

Indhold & aktiviteter: 

Undervisningen bliver tilrettelagt som holdundervisning med fælles introduktion, hvorefter deltagerne selv med støtte og vejledning fra underviseren arbejder med eget CV på Jobnet. 

Aktiviteter/forløbsbeskrivelse: 

1: Visitationssamtale 

1 lektion 

  •  Indledende samtale med borgeren om dansksproglige kompetencer, erhvervserfaring, jobønsker m.m. Dette for at klæde underviser på ift. undervisningsniveau og ift. den individuelle/håndholdte indsats. 

2: Introduktion til Jobnet, CV og kompetencer 

2 lektioner holdundervisning 

  • Generel introduktion til Jobnet, de forskellige faneblade/funktioner samt til hvilke krav, der er til borger ift. at have et søgbart, relevant og opdateret cv. 
  • Introduktion til CV med udgangspunkt i Jobnet-CV’et og evt. med omtale af et kompetence-CV. 
  • Input til at præsentere sig med relevante sociale, personlige og faglige kompetencer. 
  • Hjælp til at logge på Jobnet. 

3: Workshop med fokus på eget CV 

2 lektioner 

  • Deltageren arbejder med eget CV på Jobnet. 
  • Individuel feedback ift. CV. 

PRIS: 

Pris for holdundervisning: 110 kr./lektion, 2 lektioner: 220 kr. 

Pris for individuel visitation/feedback: 500 kr./lektion, 3 lektioner: 1.500 kr. 

I alt: 5 lektioner, pris: 1.720 kr. 

Hvis borgeren ikke møder op, betaler Jobcentret i alt 500 kr. og aflyser evt. resten af forløbet. 

Hvis borgeren møder op online til visitationssamtalen, men ikke til de andre moduler eller kun til dele af de andre moduler, betaler Jobcentret det samlede beløb på 1.720 kr. Hvis borgeren ved visitationssamtalen 

vurderes til ikke at være i målgruppe for tilbuddet, meldes dette tilbage til Jobcentret, som derefter kan aflyse det videre forløb og i alt betale 500 kr. for samtalen. 

START OG PERIODE: 

Forløbet udbydes ugentligt. 

Mandag/tirsdag/onsdag: Visitation 

Onsdag kl. 10:00-11:45: Introduktion til Jobnet. 

Torsdag kl. 10:00-11:45: Workshop. 

PROCEDURE: 

Jobcenteret melder borgerne til hos Christina Gramstrup via e-mail: vsk-tilmelding@brondby.dk. Deadline for tilmelding er torsdag kl. 12:00. 

Ved tilmelding oplyser jobkonsulenten: 

  • borgers navn, cpr.nr., forsørgelsesgrundlag og udfaldsdato 
  • borgers jobønsker og tidligere arbejdserfaring 
  • sin vurdering af borgerens sproglige niveau samt it-kompetencer 

Hver fredag samler Arbejdsmarkedsafdelingen antallet af borgere i en gruppe og inviterer dem til visitationssamtale i starten af den efterfølgende uge. VSK sender indkaldelser til kursus-deltagernes e-Boks og evt. telefonisk i ugen før holdstart. 

TILBAGEMELDING OG EVALUERING: 

Der fremsendes skriftlig tilbagemelding til den respektive jobkonsulent. Evt. også VSK’s anbefaling til videre tiltag. 

EFFEKTMÅLINGER OG EVT. JUSTERINGER: 

To gange årligt (kalenderuger 25 og 50) anmoder VSK jobcentret om info om tidligere kursusdeltageres aktuelle status i forhold til beskæftigelse. Dette mhp. effektmåling af kurset ift. de overordnede mål om beskæftigelse samt til brug for evt. justeringer af kursusforløb. 

Kontaktperson, VSK: Sigga Ringgaard (sigg0120@brondby.dk)