CV på Jobnet

Varighed: Forløb på 4 lektioner. Kan gentages ved behov.

Pris: kr. 105 pr. lektion. Kr. 420 pr. gang.

Startdato: Hver fredag kl. 8.45

Indhold og udbytte: I samarbejde med borgeren opdateres cv med faglige kvalifikationer, uddannelse, erhvervserfaring, sprog, faglig profil og personlige data. Hvis vi vurderer, at der er behov for yderligere hjælp og sproglig opkvalificering i forhold til jobsøgning, anbefaler vi et egnet tilbud til borgeren.

Procedure: Jobkonsulent sender mail til vsk-tilmelding@brondby.dk med borgerens navn, cpr.nr. og mobilnummer. Hvis jobkonsulenten selv indkalder borgeren til CV-værksted, skal VSK have tilmeldingen senest tirsdag. Hvis VSK skal indkalde borgeren, skal vi have tilmeldingen senest
fredag ugen før. Besked om ikke fremmødte sendes på mail til jobkonsulent første arbejdsdag efter CV-værkstedet.

Kontaktperson: Christina Gramstrup