Dansk & Praktik

Varighed:
7 uger med 2×6 lektioner pr. uge. Forløbet inkluderer 4 ugers praktik 3 dage pr. uge (praktik kan fravælges).

Pris:
Ugepris kr. 1.140 plus kr. 4.750 pr. praktik.

Startdato:
Hver mandag

Indhold og udbytte:
Beskæftigelsesrettet danskundervisning kombineret med virksomheds-praktik. Målet er at opnå ordinær beskæftigelse, evt. løntilskudsjob. Borgeren bliver undervist i sprog- og vidensbehov på arbejdspladsen, beskæftigelsesmuligheder og målrettet job-søgning. I praktikforløbet opnås kendskab til jobområder, arbejdsfunktioner og arbejdspladsers forventninger.

Procedure:
Borgeren henvises af jobcentret på mail: sprogcenter@brondby.dk. Borger indkaldes til praktiksamtale med Inside Knowledge. Jobcentret godkender praktikken. Der udarbejdes en slutrapport til jobcentret.

Kontaktperson:
Lene Aagaard Thomsen