du1 – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Danskuddannelse 1

Målgruppe

Danskuddannelse 1 er for borgere, der ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål, eller som ikke har lært det latinske alfabet.

Mål

Målet for uddannelsen er, at kursisten lærer at tale dansk på et niveau, så kursisten kan varetage ufaglært arbejde og klare sig på dansk hos lægen, når der handles, til forældremøder og i andre sammenhænge med danskere i almindelige hverdagssituationer.

Indhold

Uddannelsen lægger vægt på mundtligt sprog, men der fokuseres også på at alfabetisere, træne læsefærdighed og styrke de skriftlige kompetencer. Kursisten lærer at læse og skrive lette tekster på dansk, og der indgår kultur- og samfundsorientering i undervisningen.

Prøver

Danskuddannelse 1 afsluttes endeligt med Prøve i Dansk 1.

Prøven afholdes 2 gange om året i maj/juni og i november/december. En prøve består af en skriftlig og en mundtlig del, og de skal begge gennemføres i samme prøvetermin.

Der afholdes ikke sygeeksamen.

Sted

Undervisningen foregår på VSK i Glostrup eller Kastrup.