du2 – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Danskuddannelse 2

Målgruppe

Danskuddannelse 2 er for borgere med en kortere skolebaggrund på 8-10 år fra hjemlandet eller for borgere med en længerevarende skolebaggrund fra hjemlandet, som har arbejde og derfor vil have et lettere skoleforløb.

Mål

Målet for uddannelsen er, at kursisten lærer at tale dansk på et niveau, så kursisten kan deltage i kompetencegivende faglige kurser og uddannelser og klare sig på arbejdsmarkedet.

Indhold

Uddannelsen lægger vægt på færdighederne forstå, læse, tale og skrive, så kursisten kan klare sig i hverdagen og på arbejdsmarkedet. Kultur- og samfundsorientering indgår i undervisningen.

Prøver

Danskuddannelse 2 afsluttes med Prøve i Dansk 2.

Prøven afholdes 2 gange om året i maj/juni og i november/december. En prøve består af en skriftlig og en mundtlig del, og begge skal gennemføres i samme prøvetermin.

Der afholdes ikke sygeeksamen.

Sted

Undervisningen foregår på VSK i Glostrup eller Kastrup. Undervisningen kan også tilrettelægges online på vores e-Sprogcenter. (indsæt link til e-Sprogcenter)