du3 – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Danskuddannelse 3

Målgruppe

Danskuddannelse 3 er for borgere med en mellemlang eller lang uddannelsesbaggrund fra hjemlandet, fx en gymnasieuddannelse eller videregående uddannelse.

Mål

Målet for uddannelsen er, at kursisten lærer dansk på et niveau, så kursisten kan få et arbejde eller gå videre i uddannelse og i øvrigt fungere som aktiv borger i Danmark.

Indhold

Uddannelsen lægger vægt på at lære kursisten at diskutere, argumentere, læse og skrive. Et højt og effektivt tempo kendetegner undervisningen, og det forventes, at kursisterne deltager aktivt. Kultur- og samfundsorientering indgår i undervisningen.

Prøver

Prøve i Dansk 3 afslutter modul 5 på Danskuddannelse 3, som giver adgang til kompetencegivende kurser, uddannelser og arbejdsmarkedet.

Prøven afholdes 2 gange om året i maj/juni og i november/december. En prøve består af en skriftlig og en mundtlig del, og begge skal gennemføres i samme prøvetermin.

Der afholdes ikke sygeeksamen.

Sted

Undervisningen foregår på VSK i Glostrup eller Kastrup. Undervisningen kan også tilrettelægges online på vores e-Sprogcenter. (indsæt link til e-Sprogcenter)