e-sprogcenter kommune – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

e-Sprogcenter

Hurtig og effektiv danskundervisning på e-Sprogcenter

e-Sprogcenter er en form for net-skole med et meget fleksibelt studiemiljø. Lærerne på e-Sprogcenter leverer en kvalificeret undervisning og følger den enkelte kursists sprog meget nøje, således at kursisten får den bedst mulige hjælp. Lærerne i e-Sprogcenter står også til rådighed, hvis en kursist har brug for et individuelt møde.
Undervisningen på e-Sprogcenter er lige så bindende som al anden ordinær holdundervisning, og den har naturligvis fokus både på det skriftlige og det mundtlige.
Når kursister er tilmeldt online dansk på e-Sprogcenter, kan de selv vælge hvor og hvornår på ugen, de ønsker at modtage undervisningen og være aktive ift. opgaverne. Kursisterne skal løbende lave opgaver online. Opgaverne har faste deadlines, men der tages højde for kursister, der har en travl hverdag, og som derfor ikke kan nå at løse alle opgaverne.
For at komme i gang med online dansk skal kursisten have et møde med en af vores vejledere, som sørger for, at kursisten bliver holdsat på det rette online hold og dernæst får oprettet og tildelt et login.

Værd at vide om e-Sprogcenter

e-Sprogcenter er tilgængeligt på alle niveauer og moduler, og undervisningen er både individuel og på hold via Skype eller begrænset fremmøde. Som bruger af online undervisningen på e-Sprogcenter får kursisten adgang til følgende:

  • Niveausvarende undervisningsmaterialer
  • Virtuelt sproglaboratorium
  • Online ordbøger
  • Dansk grammatik
  • Video- og lydmaterialer med opgaver
  • Links til materialer på internettet

Samarbejde med sagsbehandlere

Sagsbehandlere informeres om kursisters indplacering på en danskuddannelse via deres henvisning. Hvis der i løbet af uddannelsen opstår behov for, at en kursist omplaceres, indgår vi i en dialog med sagsbehandleren om dette.
Vi sender faste fremmødelister til kommunen en gang om måneden. Statusrapporter for enkelte kursisters progression udarbejdes, hvis det ønskes. Når en kursist har bestået et modul, fremsender vi en henvisningsanmodning til næste modul.