FVU – Forberedende VoksenUndervisning

Varighed:
Valgfri varighed, dog min. 8 uger.
Ugentligt lektionstal: Der er mulighed for 12, 16 eller 20 dansklektioner og 4 matematiklektioner.

Pris:

  • Dansk 12 lektioner pr. uge: kr. 980
  • Dansk 16 lektioner pr. uge: kr. 1286
  • Dansk 20 lektioner pr. uge: kr. 1592
  • Matematik 4 lektioner pr. uge: kr. 337

Startdato:
Hver mandag.

Indhold og udbytte:
Målet med undervisningen er, at borgeren opnår et niveau i læsning/skrivning og matematik, der svarer til folkeskolens afgangsprøve, og således bliver kvalificeret til at fortsætte i uddannelse eller beskæftigelse. Kursisterne tilbydes trinprøver i forløbet.

Procedure:
Borgeren henvises af jobcentret, og henvisning sendes på mail til vsk-tilmelding@brondby.dk. Oplys ønsket antal lektioner i hhv. dansk og matematik samt slutdato. Optag på hold forudsætter screening. Se procedure for tilmelding til FVU-screening ovenfor.

Kontaktperson:
Christina Gramstrup.