FVU læsning kommune – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Supplerende tilbud: FVU-læsning og skrivning

Varighed: 4-8 lektioner om ugen fordelt på 1-2 dage. Valgfri varighed.
Pris: Ugepris kr. 340 ved 8 uger med 4 lektioner pr. uge. Samlet pris kr. 2.770.
Startdatoer i 2017: Løbende indtag hver anden uge.
Procedure: Optag på hold forudsætter screening. Bestil tid til screening på sprogcenter@brondby.dk eller ring på 4328 3500.
Kontaktperson: Christina Gramstrup
Tlf: 4328 3512 . Mail: cgr@brondby.dk

FVU-læsning på deltid kan bruges som supplerende tilbud til de ordinære danskuddannelser.

Indhold og trindeling på FVU-læsning

Borgeren vil komme på et hold, der tager udgangspunkt i borgerens baggrund og forudsætninger.

FVU-læsning er inddelt i 4 trin med følgende indhold og niveau:

FVU-læsning, trin 1

På trin 1 lærer kursisten at stave små, nemme ord. Kursisten opnår også at læse og skrive korte tekster.

FVU-læsning, trin 2

På trin 2 lærer kursisten at bruge ord i flere kontekster og får kendskab til lidt sværere ord. Der trænes også i at læse og skrive kortere tekster.

FVU-læsning, trin 3

På trin 3 er der ekstra fokus på læsestrategier. Kursisten læser mere avancerede tekster og får kendskab til fagtekster, tabeller o.lign. Kursisten lærer at skrive mange forskellige typer tekster tilpasset modtageren.

FVU-læsning, trin 4

På trin 4 arbejdes der særligt med skriftlig dansk, og undervisningen er studieforberedende. Kursisten arbejder med fagord og fremmedord og både læser og skriver tekster med fagligt indhold, herunder lærer at tolke og beskrive grafiske forståelsesmodeller.

Prøver

Kursisterne tilbydes trinprøver i forløbet. En bestået FVU-læsning trin 4 svarer til folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøver og giver dermed adgang til erhvervsuddannelserne.

Sted

Undervisningen foregår på VSK i Glostrup eller Kastrup.

Samarbejde med sagsbehandlere

For borgere der er henvist af en sagsbehandler, kan det aftales, der bliver informeret om eventuelt fravær samt status på progression under kurset og ved afslutning af kurset.