FVU matematik kommune – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Supplerende tilbud: FVU-matematik

Varighed: 4-8 lektioner om ugen fordelt på 1-2. Valgfri varighed.
Pris: Ugepris kr. 340 ved 8 uger med 4 lektioner pr. uge. Samlet pris kr. 2.770.
Startdatoer i 2017: Løbende indtag hver anden uge.
Procedure: Optag på hold forudsætter screening. Bestil tid til screening på sprogcenter@brondby.dk eller ring på 4328 3500
Kontaktperson: Christina Gramstrup
Tlf: 4328 3512 . Mail: cgr@brondby.dk

FVU-matematik på deltid kan bruges som supplerende tilbud til de ordinære danskuddannelser.

Indhold og trinddeling på FVU-matematik

Borgeren vil komme på et hold, der tager udgangspunkt i borgerens baggrund og forudsætninger.

FVU-matematik er inddelt i 2 trin med følgende indhold og niveau:

FVU-matematik, trin 1

På trin 1 lærer kursisten at arbejde med tal og matematik på mange måder. Kursisten lærer bl.a. at bruge mål og vægt, regne med brøker og procenter samt at vurdere tal og fx give et overslag over en samlet pris.

FVU-matematik, trin 2

Trin 2 bygger oven på det, kursisten har lært på trin 1. Kursisten lærer at beregne areal og rumfang samt forstå lidt mere krævende opgaver med tekst, tal og figurer.

Prøver

Kursisterne tilbydes trinprøver i forløbet. En bestået FVU-matematik trin 2 svarer til folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøver og giver dermed adgang til erhvervsuddannelserne.

Sted

Undervisningen foregår på VSK i Glostrup eller Kastrup.

Samarbejde med sagsbehandlere

For borgere der er henvist af en sagsbehandler, kan det aftales, der bliver informeret om eventuelt fravær samt status på progression under kurset og ved afslutning af kurset.