FVU-Screening

Varighed:
2-3 timer.

Pris:
kr. 908.

Startdato:
Hver fredag kl. 10.

Indhold og udbytte:
Screeningen afdækker, om borgeren er i målgruppe for FVU læsning/skrivning og matematik. Hvis borgeren er i målgruppen,
angives trinplacering.

Procedure:
Sagsbehandler sender mail til vsk-tilmelding@brondby.dk med borgerens navn, cpr.nr. og mobilnummer. Hvis sagsbehandler selv indkalder borgeren til screeningen, skal VSK have tilmeldingen senest onsdag. Hvis VSK skal indkalde borgeren, skal vi have tilmeldingen senest fredag ugen før.

Sted for screening:
Skolevej 6, Indgang A,
2600 Glostrup

Henvendelse i receptionen.
Resultatet af screeningen sendes på mail til sagsbehandler senest 3 arbejdsdage efter screeningen. Besked om ikke fremmødte sendes på mail til sagsbehandler senest dagen efter screeningen.

Kontaktperson: Christina Gramstrup