FVU – SOSU

Varighed:
Valgfri varighed, dog min. 8 uger.
Ugentligt lektionstal: 16 lektioner om ugen.

Pris:

  • Dansk 12 lektioner pr. uge: kr. 980
  • Matematik 4 lektioner pr. uge: kr. 337

Startdato:
Hver anden mandag.

Indhold og udbytte:
Målet med undervisningen er, at borgeren opnår et niveau i dansk og matematik, der svarer til folkeskolens afgangsprøve, og dermed kvalificerer sig til optagelse på uddannelsen til social- og sundhedshjælper. På FVU SOSU undervises der i de ordinære FVU-uddannelseselementer, samtidig med at emner og materialer relaterer sig til SOSU-uddannelsens indhold og emneområder. Der tilbydes trintest i både dansk og matematik i forløbet.

Procedure:
Borgeren henvises af jobcentret, og henvisning sendes på mail til vsk-tilmelding@brondby.dk. Oplys ønsket start- og slutdato. Optag på hold forudsætter screening i både dansk og matematik samt indplacering på FVU Læsning trin 3 eller 4. Se procedure for tilmelding til FVU-screening ovenfor.

Kontaktperson:
Christina Gramstrup.