FVU – Start

Varighed:
Valgfri varighed, dog min. 8 uger.
Ugentligt lektionstal: 12 lektioner om ugen fordelt på 3 dage.

Pris:

  • Dansk 12 lektioner pr. uge: kr. 980
  • FVU-screening: kr. 454

Startdato:
Hver anden uge.

Indhold og udbytte:
FVU Start er for borgere med dansk som andetsprog. Målet er at opnå forudsætning for at fortsætte på FVU trin 1. Der arbejdes med mundtlighed, ordforråd samt læsning og skrivning. Forløbet afsluttes med en screening til FVU.

Procedure:
Jobcentret sender henvisning på mail til vsk-tilmelding@brondby.dk. Oplys borgers navn, cpr.nr. og mobiltelefonnummer. Optag på hold forudsætter en særskilt visitation gennem sprogcentrets FVU-vejledning.

Kontaktperson:
Christina Gramstrup.