FVU for døve

Varighed:
Valgfri varighed, dog minimum 8 uger.

Ugentligt lektionstal:
Der er mulighed for 4 lektioner matematik og 8 lektioner dansk.

Pris:

  • 4 lektioner pr. uge: kr. 400
  • 8 lektioner pr. uge: kr. 769
  • 12 lektioner pr. uge: kr. 1.138

Startdato:
Holdstart hver uge.

Indhold og udbytte:
Målet med undervisningen er, at borgeren opnår et niveau i læsning/skrivning og matematik, der svarer til folkeskolens afgangsprøve. Der undervises på tegnsprog og med tegnstøttet kommunikation. Kursisterne tilbydes trinprøver i forløbet.

Procedure:
Borgeren henvises af jobcentret, og henvisning sendes på mail til vsk-tilmelding@brondby.dk. Oplys om der ønskes dansk og/eller matematik samt slutdato. Optag på hold forudsætter screening. Tidspunkt for screening aftales i forbindelse med tilmelding.

Kontaktperson:
Christina Gramstrup