FVU – Supplerende tilbud

Varighed:
4-8 lektioner om ugen fordelt på 1-2 dage. Valgfri varighed.

Pris:
Ugepris kr. 337 ved 8 uger med 4 lektioner pr. uge. Samlet pris kr. 2.698.

Startdato:
Hver anden mandag.

Indhold og udbytte:
På FVU-læsning arbejder vi bl.a. med staveregler, grammatik og ordforråd. Vi bruger tekster fra hverdagen og aktuelle nyheder fra aviser og tv. På FVU matematik arbejder vi med tekst, tal og figurer og anvender matematiske begreber fra hverdagen, fx lønsedler, elregninger, opskrifter og girokort.

Procedure:
Jobcentret sender henvisning på mail til vsk-tilmelding@brondby.dk. Oplys ønsket antal lektioner i dansk og/eller matematik samt slutdato.
Optag på hold forudsætter screening. Se procedure for tilmelding til FVU-screening ovenfor.

Kontaktperson:
Christina Gramstrup